Press Release
December 5, 2023

Corruption likely to stay unless gov't implements full digitalization—Gatchalian

Corruption is likely to remain a problem in public transactions unless the government implements full digitalization of its services, Senator Win Gatchalian said.

"No matter what you do, no matter how many people you fire or investigate, the only way to eliminate corruption is through digitalization. If you don't digitalize, you won't eliminate corruption. Red tape and corruption are twins: If there's corruption, there's red tape, if there's red tape, then there's corruption," Gatchalian said at the recent Ease of Doing Business Convention organized by the Anti-Red Tape Authority (ARTA).

According to him, incidence of red tape leading to corruption could rise ahead of the Christmas and New Year breaks as people are likely to rush the completion of services they need from the government.

"Inaasahang dadami na naman ang katiwalian sa gobyerno, lalo na ngayong malapit na ang Christmas break at marami ang nagmamadaling matapos ang mga transaksyon. Kailangang maging huwaran ang mga nagtatrabaho sa gobyerno sa tapat na paglilingkod upang mawakasan na ang kultura ng kickback o lagay," he added.

Reiterating the necessity of full digitalization, Gatchalian called for such action, noting that red tape hinders the country from reaching its full potential. He previously filed Senate Bill 685, or the Full Digital Transformation Act, mandating the full digital transformation of all government agencies, offices, and corporations, including local government units by 2025. The proposed measure also imposes penalties and liabilities on public officers and employees who continuously refuse or unwarrantedly delay the adoption of digitization efforts without any justifiable reason.

Gatchalian recalled that when he was a new mayor in Valenzuela City, he embarked on a plan to weed out corruption by digitalizing public services.

"We encountered sabotage every time we tried to digitalize. There was a lot of resistance to digitalization, but we had to push through. We needed to be determined to push digitalization because we knew that nothing would happen if we don't digitalize," he said.


Katiwalian malamang na manatili kung hindi magpapatupad ang gobyerno ng digitalization—Gatchalian

Malamang na manatiling problema ang katiwalian sa mga pampublikong transaksyon maliban na lang kung magpapatupad ang gobyerno ng digitalization para sa lahat ng serbisyo nito, ani Senador Win Gatchalian.

"Kahit anong gawin mo, kahit gaano karaming empleyado ang iyong sibakin o imbestigahan, ang tanging paraan para maalis ang katiwalian ay sa pamamagitan ng digitalization. Kung hindi mag-digitize, hindi maaalis ang katiwalian. Kakambal ng red tape ang korapsyon. Kung may korapsyon, may red tape, kung may red tape, may korapyson," sabi ni Gatchalian sa katatapos na Ease of Doing Business Convention na inorganisa ng Anti-Red Tape Authority (ARTA).

Ayon sa kanya, ang insidente ng red tape na humahantong sa katiwalian ay maaaring dumami bago ang Pasko at Bagong Taon dahil ang mga tao ay nagmamadali na sa pagkumpleto ng mga transaksyon na kailangan nila mula sa gobyerno.

"Inaasahang dadami na naman ang katiwalian sa gobyerno, lalo na ngayong malapit na ang Christmas break at marami ang nagmamadaling matapos ang mga transportasyon. Kailangang maging huwaran ang mga nagtatrabaho sa gobyerno sa tapat na paglilingkod upang maisakatuparan ang kultura ng kickback o lagay," dagdag niya.

Inulit ang pangangailangan ng ganap na digitalization, nanawagan si Gatchalian para sa naturang aksyon, lalo na't ang red tape ay humahadlang para maabot ng bansa ang buong potensyal nito. Inihain na niya ngayong 19th Congress ang Senate Bill 685, o ang Full Digital Transformation Act, na nag-uutos ng ganap na digital transformation sa lahat ng ahensya ng gobyerno, opisina, at korporasyon, kabilang ang mga local government units pagsapit ng 2025. Ang panukalang batas ay nagpapataw din ng mga parusa at pananagutan sa mga pampublikong opisyal at empleyado ng gobyerno na patuloy na tumatanggi o hindi makatuwirang ipinagpapaliban ang pagpapatibay ng mga pagsusumikap sa digitalization nang walang anumang makatwirang dahilan.

Binalikan ni Gatchalian ang ginawa niya sa sa Valenzuela City noong siya'y bagong alkalde pa. Sinimulan niya ang planong alisin ang korapsyon sa pamamagitan ng pag-digitalize ng mga serbisyo publiko.

"Madalas kaming sinasabotahe tuwing sinusubukan naming mag-digitalize. Napakaraming pagtutol noon sa digitalization, ngunit kailangan naming magpatuloy. Kailangan naming maging determinado na itulak ang digitalization dahil alam namin na walang mangyayari kung hindi naming gagawin yun," sabi niya.

News Latest News Feed