Press Release
December 9, 2023

Sen. Imee R. Marcos Statement Re: The arrest of MSU bombing suspect

We applaud our law enforcers' arrest of one of the MSU bombing suspects, and urge them to persist until they find the masterminds of this hideous crime.

Meanwhile, acknowledging the historic injustice against Muslim Filipinos, let us work together for a lasting peace and genuine development in Mindanao - and forswear not to allow corrupt officials to exploit this tragedy, as they have exploited such tragedies in the past, for their own personal gain.


Senator Imee R. Marcos Pahayag Tungkol sa pagkaka-aresto sa suspek sa pambobomba sa MSU

Binabati natin ang pagkaka-aresto ng ating mga alagad ng batas sa isa sa mga suspek sa pambobomba sa MSU, at hinihimok natin silang magpatuloy hanggang sa matunton nila ang mga utak sa likod ng karumal-dumal na krimeng ito.

Samantala, kinikilala natin ang kasaysayan ng kawalang-katarungang laban ng mga Muslim na Pilipino, at sama-sama nating pagtulungan ang isang pangmatagalang kapayapaan at tunay na kaunlaran sa Mindanao - at huwag na nating pahintulutan ang mga korap na opisyal na gamitin ang trahedyang ito para sa kanilang pansariling interes, tulad ng kanilang ginawa sa mga nagdaang trahedya, para sa kanilang pansariling pakinabang.

News Latest News Feed