Press Release
December 28, 2023

Gatchalian: Mental health programs in schools get P210M under 2024 budget

The 2024 national budget has allocated P210 million for the implementation of mental health programs and advocacies of the Department of Education (DepEd), Senator Win Gatchalian assured.

Gatchalian originally proposed P160 million for the implementation of mental health programs to address the mental crisis plaguing the country's schools. Based on DepEd data, 1,686 learners died by suicide between School Year (SY) 2017-2018 and SY 2022-2023, while 7,892 learners attempted suicide.

"Mahalagang matutukan natin ang pagpapatibay at epektibong pagpapatupad ng mga programa ng ating mga paaralan para sa mental health. Kaya tiniyak natin na sa ilalim ng 2024 budget, makakapaglaan tayo ng pondo para sa mga programa ng DepEd para sa mental health at masuportahan ang ating mga mag-aaral," said Gatchalian, Chairperson of the Senate Committee on Basic Education.

International large-scale assessments showed the high prevalence of bullying in the country's schools. The senator's office analyzed the 2019 Southeast Asia Primary Learning Metrics (SEA-PLM) data and found that compared to their peers in Southeast Asia, the Philippines' Grade 5 learners had the highest exposure to bullying (63.2%), aggression (9.2%), violence (12.3%), and offensive behavior (28.8%).

The latest round of the 2022 Programme for International Student Assessment (PISA) also indicated that one in three fifteen-year-old learners experienced being bullied at least once a week. While the number of Filipino learners who experienced bullying decreased between 2018 to 2022, the DepEd emphasized that bullying remains a pervasive problem, especially in public schools and more so for boys. The PISA report also found that learners who were bullied at least a few times a month scored 11 to 44 points lower in mathematics.

Gatchalian has been advocating for the passage of the Basic Education Mental Health and Well-Being Promotion Act (Senate Bill No. 2200) to institutionalize the School-Based Mental Health Program. The Senate approved the proposed measure on third and final reading last September.


Gatchalian: Malaking pondo inilaan para sa mental health programs ng mga paaralan

Naglaan ng P210 milyon sa ilalim ng 2024 national budget para sa pagpapatupad ng mga programa at adbokasiya sa mental health ng Department of Education (DepEd), ayon kay Senador Win Gatchalian.

Unang nagpanukala si Gatchalian ng P160 milyon para sa pagpapatupad ng mga programa sa mental health at upang sugpuin ang krisis sa mental health na kinakaharap ng mga paaralan. Batay kasi sa datos ng DepEd, 1,686 na mga mag-aaral ang nagpakamatay sa pagitan ng School Year (SY) 2017-2018 and SY 2022-2023, habang 7,892 naman ang nagtangkang magpakamatay.

"Mahalagang matutukan natin ang pagpapatibay at epektibong pagpapatupad ng mga programa ng ating mga paaralan para sa mental health. Kaya tiniyak natin na sa ilalim ng 2024 budget, makakapaglaan tayo ng pondo para sa mga programa ng DepEd para sa mental health at masuportahan ang ating mga mag-aaral," ani Gatchalian, Chairperson ng Senate Committee on Basic Education.

Pinapakita sa mga international large-scale assessments ang mataas na bilang ng mga insidente ng bullying sa mga paaralan sa bansa. Batay sa pagsusuri ng tanggapan ng senador sa datos ng 2019 Southeast Asia Primary Learning Metrics (SEA-PLM), lumalabas na mas maraming mga mag-aaral sa bansa ang nakakaranas ng pambu-bully (63.2%), aggression (9.2%), karahasan (12.3%), at offensive behavior (28.8%) kung ihahambing sa ibang mga mag-aaral sa Timog-Silangang Asya.

Lumabas din sa 2022 Programme for International Student Assessment (PISA) na isa sa tatlong mag-aaral na labinlimang taong gulang ang nakaranas ng bullying nang hindi bababa sa isang beses sa isang linggo. Bagama't bumaba ang bilang ng mga mag-aaral na nakaranas ng bullying sa pagitan ng 2018 at 2022, binigyang diin ng DepEd na nananatiling hamon ang mga insidente ng bullying, lalo na sa mga pampublikong mga paaralan at sa mga lalaki. Lumabas din sa ulat ng PISA na mas mababa ng 11 hanggang 44 puntos ang nakukuhang score sa mathematics ng mga mag-aaral na nakaranas ng pambubully nang ilang beses sa isang buwan.

Kaya naman isinusulong ni Gatchalian ang pagsasabatas ng Basic Education Mental Health and Well-Being Promotion Act (Senate Bill No. 2200) upang gawing institutionalized ang School-Based Mental Health Program. Inaprubahan na sa huli at ikatlong pagbasa sa Senado ang naturang panukala noong nakaraang Setyembre.

News Latest News Feed