Press Release
April 30, 2017

MENSAHE NG PAGKAKAISA NI SEN. NANCY BINAY SA MANGGAGAWANG PILIPINO SA ARAW NG PAGGAWA

Nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pagbati sa lahat ng Pilipinong manggagawa sa bansa at sa buong mundo.

Sa natatanging araw na ito, partikular kong nais papurihan at pasalamatan ang mga kababaihang manggagawa sa kanilang napakahalagang papel tungo sa inaasam na tunay at nararamdamang pagbabago.

Sa kabila ng kanilang ginugugol na sakripisyo sa mga pamilya, patuloy nilang ipinapamalas ang kanilang galing, pagtitiyaga, at pagpupursigi upang mapaunlad ang ekonomiya't lipunan.

Kung kaya't kami sa Senado ay patuloy na bumabalangkas ng mga batas na makakapagbigay-ginhawa sa bawat manggagawang Pilipino at maitaas ang kalidad ng pamumuhay.

Ating isinusulong na maisabatas ang Expanded Maternity Leave Law of 2017 (Senate Bill 1305) at ang income tax exemption para sa mga empleyadong kumikita ng P30,000 at pababa.

Marapat lamang na suportahan ang ganitong mga panukala bilang sukli sa pawis at dugo na kanilang ibinibigay sakripisyo at ginagampanang papel sa pag-aangat at pagpapatibay ng ating ekonomiya.

Muli, isang mainit na pagbati sa manggagawang Pilipino!

News Latest News Feed