Press Release
April 30, 2017

Grace Poe on Labor Day 2017

Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kadakilaan ng mga karaniwang trabahador na nagbabanat ng buto at nagpapatulo ng kanilang pawis at dugo, ang puwersang nagpapatakbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Hangad natin ang marangal na kondisyon ng pagtatrabaho at patas na benepisyo tungo sa isang buhay na may dignidad para sa bawat manggagawang Pilipino sa loob at labas ng ating bansa.

News Latest News Feed