Press Release
June 1, 2021

IMEE: POWER OUTAGES A WAKE-UP CALL TO LIBERALIZE FOREIGN INVESTMENT

Senator Imee Marcos has underscored the urgency of passing amendments to the Foreign Investments Act (FIA) as power outages took Luzon by surprise in the heat of summer.

Marcos, who chairs the Senate committee on economic reforms, said foreign investments in the energy sector can provide a long-term solution to the growing needs of the country due to population growth and climate change.

"The power outages are a clear wake-up call that that we have to get our act together before things get worse. Our growing energy requirements actually make the Philippines an attractive investment destination," Marcos said.

Marcos favors a more liberal investment milieu that allows higher foreign ownership ceilings and lower paid-up capital requirements in certain industries, as proposed in what she called a "leftover bill" from her first year as senator in 2019.

Marcos's Senate Bill 1024 is one of three incorporated in Senate Bill 1156 which seeks to amend Republic Act 7042, or the Foreign Investments Act of 1991, and has been undergoing interpellation until this week before the mid-year Congressional recess.

In Monday's plenary, Marcos emphasized that FIA amendments must focus on addressing "non-fiscal incentives which foreign investors frequently request," citing the lack of infrastructure and inter-modal transport, expensive electricity, poor wifi, and the "lack of ease of doing business" compared to our ASEAN neighbors.

Marcos added that a national security review of foreign investments in public utilities must be put in place to prevent external interference from crippling the country's economy.


(Tagalog version)

IMEE: MGA BROWNOUT, WAKE-UP CALL SA MALAYANG PAMUMUHUNAN NG MGA DAYUHAN

Isinulong ni Senador Imee Marcos na agad ipasa ang amyenda sa Foreign Investments Act (FIA) sa gitna ng biglaang kawalan ng kuryente sa Luzon sa kasagsagan ng panahon ng tag-init.

Iginiit ni Marcos, chairman ng Senate committee on economic affairs, na ang malayang pamumuhunana ng mga dayuhan sa sektor ng enerhiya ang makapagbibigay ng pangmatagalang solusyon sa lumalaking pangangailangan ng bansa dahil sa pagdami ng populasyon at climate change.

"Ang mga kawalan ng kuryente ay klarong wake-up call o panggising sa atin para lahat tayo'y gumawa na ng paraan bago pa lumala ang sitwasyon. Sa totoo lang, ang lumalaking pangangailangan natin sa enerhiya ay makakahalina sa pag-invest sa atin ng ibang bansa," ani Marcos.

Pabor si Marcos sa mas liberal o malayang pamumuhunan, kabilang ang pagpapahintulot sa mas malaking porsyentong pag-aari ng mga dayuhan at pagbaba sa capital requirements o minimum na puhunan sa ilang mga industriya.

Ang Senate Bill 1024 ni Marcos ay isa sa tatlong panukala na nakapaloob sa Senate Bill 1156 na layuning amyendahan ang Republic Act 7042, o ang Foreign Invesment Act of 1991, at nakasalang sa interpellation o pagbusisi ng mga senador hanggang sa linggong ito bago ang mag-recess ang Kongreso.

Sa plenaryo nitong nakaraang Lunes, iginiit ni Marcos na ang amyenda sa FIA ay kailangang sumentro sa pagtugon sa "non-fiscal incentives na madalas na hirit ng mga dayuhang investor," na tumutukoy sa kawalan ng imprastraktura at inter-modal transport, mahal na singil sa kuryente, mahinang wifi, at sa "kawalan ng maluwag na pagnenegosyo" kumpara sa mga kapitbahay nating bansang ASEAN.

Dagdag pa ni Marcos, dapat maisabatas din ang isang national security review sa bawat dayuhang mamumuhunan sa mga public utilities, para maiwasan ang mga panlabas na pakikialam na nakapipilay lang sa ekonomiya ng ating bansa.

News Latest News Feed