Press Release
September 29, 2021

STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON THE EXTENSION OF VOTERS' REGISTRATION

The decision to extend voters' registration is a win for all Filipinos. The power of the people is undiminished.

This decision remains true to the spirit of democracy because the Senate, the Congress, and especially the COMELEC, heeded the call of the people: To have our voices heard, and to allow us to genuinely partake in paving the path to our future. Especially in this pandemic that has taken so much from us, we must protect our right to participate in the crucible of our democracy-- the elections.

We thank the COMELEC for their hard working employees, whose dedication and sacrifices led to the registration of more than 4 million first time voters.

I continue to urge the public to register and to participate in the elections. 2022 is a rare opportunity to show up for each others' health, livelihood and wellbeing. We must seize it.

#####

STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON THE EXTENSION OF VOTERS' REGISTRATION

Ang desisyong palawigin ang voters' registration ay isang tagumpay para sa mamamayang Pilipino. The power of the people is undiminished.

Ang desisyong ito ay tapat sa diwa ng demokrasya dahil pinakinggan ng Senado, ng Kongreso, at lalo na ng COMELEC, ang nais ng taumbayan: ang marinig ang kanilang boses at makapagambag sa kinabukasan. Lalo na ngayong pandemya, importante na pinoprotektahan natin ang ating karapatang makilahok sa proseso ng eleksyon.

Nagpapasalamat tayo sa mga masisipag na empleyado ng COMELEC para sa kanilang dedikasyong mairehistro ang lampas 4 milyong bagong botante.

Patuloy kong hinihimok ang taumbayan na magparehistro sa ating mga lugar at makilahok sa halalan. Ang 2022 ay isang pambihirang pagkakataon upang makapagtaguyod ng malusog na buhay at hanapbuhay ang bawat isa. Huwag natin itong palampasin.

#####

News Latest News Feed