Press Release
October 20, 2021

Poe on PMVICs:

The revival of the private motor vehicle inspection centers (PMVICs) in some areas at a time when oil prices are uncontrollably rising poses a two-fold blow on vehicle owners, drivers and ordinary Filipinos barely recovering from the pandemic.

Various reports have reached our office that PMVICs are now allowed to unduly operate in several provinces after they were earlier suspended pending further review.

What were the results of the review? Were the recommendations in the Senate committee report considered? Has there been wider consultation to know the sentiments of the affected sectors?

There's no question we all want safety in travels, but this should be driven by sound and compassionate policies that would not add to the burden of our people.

The PMVICs should not be like a sword of Damocles hovering over the heads of our people that could be allowed at whim.

Huwag naman walang pakundangan at malasakit na biglaang ipasasalang ang sasakyan ng ating mga kababayan sa mga PMVIC sa gitna ng hagupit ng pandemya.

___________________________________________

[FILIPINO TRANSLATION]

Poe sa PMVICs:

Ang pagbuhay sa private motor vehicle inspection centers (PMVICs) sa ilang lugar sa bansa kasabay ng hindi makontrol na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay nagdudulot ng dobleng pasakit sa mga may-ari ng sasakyan, drayber at ordinaryong mamamayang pilit na bumabangon mula sa epekto ng pandemya.

Nakarating sa ating tanggapan ang mga impormasyong pinayagan na ang operasyon ng PMVICs sa ilang lalawigan na nauna nang sinuspinde habang nakabinbin pa ang pag-review sa mga polisiya.

Ano na ang resulta ng pag-aaral? Naikunsidera ba ang mga rekomendasyon ng Senate committee report? Nagkaroon ba ng malawakang konsultasyon upang malaman ang sentimiyento ng mga apektadong sektor?

Walang pagdududang lahat tayo ay nagnanais ng ligtas na pagbiyahe subalit dapat matiyak din ang mga maayos at makataong polisiya na hindi magiging dagdag pahirap sa ating mga kababayan.

Hindi dapat maging sword of Damocles sa taumbayan ang PMVICs na bara-bara na lamang papayagan.

Huwag naman walang pakundangan at malasakit na biglaang ipasasalang ang sasakyan ng ating mga kababayan sa mga PMVIC sa gitna ng hagupit ng pandemya.

News Latest News Feed