Press Release
November 30, 2021

Poe on vaccination:

Clear and up-to-date communication on vaccination information is key to a successful inoculation campaign.

Our people must have access to the correct details as to their eligibility in getting the jab, where to go, what to prepare and other relevant matters.

While the science about vaccination is reassuring, the messaging could be muddled and unclear.

Public confusion at this time will only feed into possible vaccine skepticism.

The government must lead the way in displaying competence and reliability in carrying out the vaccination drive, which is critical in our COVID-19 battle.


Poe on vaccination:

Susi sa matagumpay na kampanya sa pagbabakuna ang malinaw at akmang komunikasyon.

Dapat maipaabot sa ating mga kababayan ang mga tamang detalye at impormasyon kung paano at saan sila maaaring pumunta at ano ang dapat nilang ihanda para makapagpabakuna.

Habang ang siyensiya ukol sa bakuna ay maliwanag, ang paghahatid naman ng mensahe nito ay maaaring may kalabuan at hindi ganap na maunawaan ng mga mamamayan.

Ang anumang kalituhan ay makapagdudulot ng agam-agam sa pagpapabakuna.

Inaasahan ng publikong ang pamahalaan ang siyang mangunguna sa pagpapatupad ng maayos at sistematikong bakunahan.

News Latest News Feed