Press Release
December 10, 2021

Poe sa mga patayan:

Kailangang gumawa ang gobyerno ng matapang na mga hakbang upang proteksyunan ang taumbayan at palakasin ang sistema ng hustisya para maparusahan ang mga kriminal.

Ang napakaraming insidente ng pagpatay, kasama na ang pagkitil sa isang mamamahayag sa Samar at sa alkalde at kaniyang aide sa Basilan, ay muling naglalatag ng anino ng karahasan sa ating lipunan na kailangan nang mahinto.

Kasabay nito ang mga hindi nareresolbang krimen na hindi lang pinanggagalingan ng pasakit sa mga naiwang pamilya at kasamahan ng biktima, kundi nagiging dahilan rin upang mawalan sila ng tiwala sa ating sistema ng hustisya.

Kapag ang isang mamamatay-tao ay hindi naparusahan sa kanilang nagawa, mauulit at mauulit lamang ang mga pangyayaring ito at magpapalakas lalo sa pagsuway sa batas.

Sagrado ang obligasyon ng pamahalaang protektahan ang bawat buhay at katahimikan ng bayan.

Kailangang mamayani ang rule of law upang maputol ang sirkulo ng walang humpay na patayang ito.

Poe on killings:

The government must take bold steps to protect our people and strengthen the justice system to punish the criminals.

The blatant murders, including that of a journalist in Samar and the mayor and his aide in Basilan, once again cast a shadow of violence in our society that must be stopped.

These unsolved crimes are not just sources of grave pain to the families and colleagues of the victims; they also undermine trust in our criminal justice system.

When the killers face no costs for their actions, the pattern is bound to be repeated and will embolden lawlessness.

The protection of life and the promotion of peace and order are sacred obligations of the government to our people.

The rule of law must prevail to break the cycle of impunity of killings.

News Latest News Feed