Press Release
May 23, 2022

Gatchalian hails Senate nod on bill strengthening parenting skills

Senator Win Gatchalian hailed the Senate's third reading approval of a bill that seeks to strengthen parenting skills, a measure that would boost effective parental involvement in children's education, growth and development.

Senate Bill No. 2399 or the "The Parent Effectiveness Service Program Act," establishes the Parent Effectiveness Service (PES) Program to strengthen the knowledge and skills of parents and parent-substitutes in responding to their parental duties and responsibilities. The PES program also aims to assist parents in promoting the protection of children's rights, fostering positive early childhood development, and advancing educational progress.

"Ang ating mga magulang ang una nating mga guro at nananatili silang katuwang ng ating mga paaralan at mga komunidad pagdating sa pagpapalaki at paghubog ng karakter ng mga kabataan. Sa pamamagitan ng Parent Effectiveness Service Program, paiigtingin natin ang kakayahan ng mga magulang na tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga anak at isulong ang kanilang kapakanan," said Gatchalian, Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.

The PES Program will be implemented in every city and municipality. In implementing the program, local government units (LGUs) shall prioritize parents and parent substitutes with vulnerable children such as children at risk, children in conflict with the law, and children who have been exposed to or involved in violence in their homes and communities. Solo parents and parent substitutes, as well as adolescent parents and their parents or parent-substitutes will also be prioritized in the program.

Gatchalian is the principal author of the proposed measure, which was inspired by Valenzuela City's Nanay-Teacher Program. The program, which was implemented with the help of Synergeia Foundation, started as part of Gatchalian's education advocacy when he was Mayor of Valenzuela.

Gatchalian also thanked Senator Risa Hontiveros, Chairperson of the Committee on Women, Children, and Family Relations, who sponsored the measure.


Gatchalian: Panukalang batas sa pagpapaigting sa parenting skills aprubado na sa Senado

Pinapurihan ni Senador Win Gatchalian ang pag-apruba sa ikatlo at huling pagbasa sa panukalang batas na magpapaigting sa parenting skills, bagay na aniya'y magsusulong ng epektibong pakikilahok ng mga magulang sa edukasyon, paglaki, at development ng mga kabataan.

Sa ilalim ng Senate Bill No. 2399 o "The Parent Effectiveness Service Program Act," ang Parent Effectiveness Service (PES) Program ay bubuuin upang palawigin ang kaalaman ng mga magulang at mga parent-substitutes pagdating sa kanilang mga tungkulin at mga responsibilidad. Layunin ng PES Program na tulungan ang mga magulang sa pagprotekta sa karapatan ng mga kabataan, pagsulong sa positive early childhood development, at pagkamit ng educational progress.

"Ang ating mga magulang ang una nating mga guro at nananatili silang katuwang ng ating mga paaralan at mga komunidad pagdating sa pagpapalaki at paghubog ng karakter ng mga kabataan. Sa pamamagitan ng Parent Effectiveness Service Program, paiigtingin natin ang kakayahan ng mga magulang na tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga anak at isulong ang kanilang kapakanan," ani Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.

Ang PES Program ay ipapatupad sa bawat lungsod at munisipalidad. Sa pagpapagtupad ng programa, bibigyang prayoridad ng mga local government units (LGUs) ang mga parents at parent substitutes na may mga anak na humaharap sa panganib. Kabilang dito ang mga children at risk, children in conflict with the law, at mga kabataang nakasaksi o nakaranas ng karahasan sa kanilang mga tahanan at mga komunidad. Ang mga solo parents at parent-substitutes, pati na rin ang mga adolescent parents at ang kanilang mga magulang at parent-substitutes ay bibigyang prayoridad din ng programa.

Si Gatchalian ang pangunahing may akda ng panukalang batas. Inspirasyon nito ang Nanay-Teacher Program ng Valenzuela City na ipinatupad sa tulong ng Synergeia Foundation. Bahagi ang programa ng adbokasiya ni Gatchalian sa edukasyon noong siya ay alkalde pa lamang sa Lungsod ng Valenzuela.

Pinasalamatan naman ni Gatchalian si Senador Risa Hontiveros, Chairperson ng Committee on Women, Children, and Family Relations para sa pag-sponsor sa panukalang batas.

News Latest News Feed