Press Release
August 5, 2022

Robin: Philippines Needs an 'Army ni Fidel'

"Army ni Fidel (Fidel's Army)." This is what the Philippines needs the most in these trying times, Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla said.

Padilla said all Filipinos must be part of this "army" that will continue the good works that are now part of the legacy of the late former President Fidel V. Ramos.

"Sa atin pong pamamaalam sa ating dating Pangulong FVR, huwag nating kalimutan na susugan at isapuso ang kanyang naumpisahan tungo pangkalahatang kabutihan ng sambayanan; tayo po ay tumindig bilang mga kasapi ng Army ni Fidel (As we pay our final respects to former President Ramos, we must not forget to take to heart the good things he started. We must be part of the 'Army of Fidel')," said Padilla, who went to the former President's wake Thursday afternoon.

"Ang pinakamainam na parangal kay Pangulong FVR ay ang pagpatuloy natin sa kanyang naumpisahan (The best tribute to former President Ramos is to continue the good initiatives he started)," he added.

Padilla hailed Ramos as a "magiting na heneral, beterano, Ama ng Muslim Mindanao at pinuno ng ating Inang Bayan (courageous general and veteran, Father of Muslim Mindanao and leader of our motherland)."

He said Filipinos must never forget what Ramos did for peace in Muslim Mindanao, as well as his initatives for our economy.

Also, Padilla stressed the need to continue the peaceful revolution for change that Ramos started, including the revision of provisions in the 1987 Constitution - not to extend the terms of elected officials but to find ways to improve Filipinos' lot in life.

Padilla is pushing for a federal and parliamentary system of government so local government units will be empowered to address the problems in their respective jurisdictions.


Robin: 'Army ni Fidel,' Kailangan ng Pilipinas

"Army ni Fidel." Ito ang kailangan ng Pilipinas lalo sa panahon ngayon, ayon kay Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla.

Iginiit ni Padilla na kailangang maging kasapi ang lahat na Pilipino sa "army" na ito para ipagpatuloy ang mabuting programa na sinimulan ng yumaong Pangulong Fidel V. Ramos.

"Sa atin pong pamamaalam sa ating dating Pangulong FVR, huwag nating kalimutan na susugan at isapuso ang kanyang naumpisahan tungo pangkalahatang kabutihan ng sambayanan; tayo po ay tumindig bilang mga kasapi ng Army ni Fidel," ani Padilla na pumunta sa burol ng dating pinuno nitong Huwebes ng hapon.

"Ang pinakamainam na parangal kay Pangulong FVR ay ang pagpatuloy natin sa kanyang naumpisahan," dagdag nito.

Bukod sa pakikidalamhati, pagpupugay ang ipinaabot ni Padilla sa alaala ni Ramos bilang "magiting na heneral, beterano, Ama ng Muslim Mindanao at pinuno ng ating Inang Bayan."

Ayon sa mambabatas, hindi dapat mabaon sa limot ang nagawa ni Ramos para sa kapayapaan sa Muslim Mindanao, at para sa ating ekonomiya.

Idiniin din niya na dapat ituloy ang mapayapang rebolusyonaryong pagbabago, kasama ang pagrebiso sa Saligang Batas, hindi para magpalawig ng termino ng halal na opisyal kundi para isulong ang pag-unlad na inaasam ng bawa't Pilipino.

Sinusulong ni Padilla ang federal at parliamentary system para mabigyan ng sapat na kapangyarihan ang lokal na pamahalaan para tumugon sa problema ng kanilang sinasakupan.

News Latest News Feed