Press Release
April 4, 2017

Text statement of Sen. Grace Poe on lowering the age of criminal liability to nine years old

Lalo na ngayon na itinutulak nila ang death penalty, matitiis ba nating makitang patawan ng parehong parusa ang isang 9 na anyos na bata katulad ng ipapataw sa mga nakatatanda? O di kaya bitay o habambuhay na pagkakakulong? Anong klaseng lipunan ang lilikhain natin kung walang awa nating parurusahan ang isang batang musmos na hindi pa buo ang pagkakaintindi ng sitwasyon at pinagsamantalahan lamang ng matatandang kriminal ang murang isipan? Hindi totoo na mas mature na ang mga bata ngayon dahil sa laganap na impormasyon sa social media; ako ay may anak na 12 anyos at mga pamangkin. Kahit ginagaya ng bata ang ginagawa ng nakatatanda, pinatutunayan lang nito na dapat ang tutok ay sa pag-alaga, ehemplo at gabay sa kanila. Mas dapat patawan ng parusa ang mga magulang kung napatunayan na sila ay pabaya! Dapat ang isaayos ay ang sistema ng imbestigasyon para matunton ang mga sindikato na nag-uutos sa mga bata. Sila ang dapat tutukan, hanapin at ipakulong ng batas, silang mga nagsasamantala sa mga bata para gamitin sa krimen.

News Latest News Feed