Press Release
February 3, 2021

Gatchalian: timely vaccine rollout will hasten learning recovery

Aside from economic recovery, the learning recovery of more than 25 million learners in the basic education sector is also at stake in the timely rollout of COVID-19 vaccines, Senator Win Gatchalian said.

According to the Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture, the safe reopening of schools should be a government priority to prevent an escalation of the current "learning crisis" and mitigate the long-term effects of prolonged school closures such as learning losses and gaps, widening inequalities, mental distress, and increased exposure to violence, among others.

In rolling out the COVID-19 vaccination program, Gatchalian reiterated the need to include teachers in priority groups, citing their role as frontliners in learning continuity. He also emphasized that health protocols should remain in place, including the wearing of masks, physical distancing, and ensuring the availability of handwashing and sanitation facilities.

In a January 2021 journal article, officials from the United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) said that a safe return to schools is possible if steps are taken to reduce community transmission and limit school-related activities that increase transmission risk. CDC officials cited a study covering 17 K to 12 schools in rural Wisconsin, where mask wearing has been implemented. The study revealed that for 13 weeks in the fall of 2020, only seven out of 191 cases in staff and students were linked to in-school transmission.

On the other hand, crowded classrooms, insufficient physical distancing, and exemption from face mask use caused a large high school outbreak in Israel in May 2020 when two mildly symptomatic students attended classes.

Last October, the United Nations said in a policy brief that suppressing the transmission of the virus is the single most significant step that countries can take to hasten the reopening of schools and education institutions.

"Ngayong malapit na ang pagpapabakuna kontra COVID-19, dapat din nating bigyan ng prayoridad ang ligtas na pagbabalik ng mga mag-aaral sa kanilang mga paaralan, kung saan mas magagabayan sila ng kanilang mga guro at makakasalamuha na nila ang kanilang mga kapwa mag-aaral," said Gatchalian.

# # #

Gatchalian: agarang bakuna kontra COVID-19 susi sa 'learning recovery'

Maliban sa muling pagbangon ng ekonomiya ng bansa, nakasalalay din sa mabilis na pagpapatupad ng COVID-19 vaccination program ng pamahalaan ang "learning recovery" para sa mahigit dalawampu't limang milyong mag-aaral ng K to 12.

Ito ang pahayag ni Senador Win Gatchalian na hinimok ang pamahalaang bigyan ng prayoridad ang ligtas na pagbabalik sa eskwelahan ng mga mag-aaral upang maiwasan ang paglala ng "krisis sa edukasyon" pati na ang posibleng pang-matagalang pinsala at panganib na dulot ng COVID-19 pandemic sa mga mag-aaral habang tumatagal din ang kanilang pananatili sa bahay. Kabilang dito ang pag-urong ng kaalaman, mga isyu sa mental health, at posibleng pagtaas ng mga kaso ng karahasan laban sa kabataan.

Sa pagpapatupad ng vaccination program, muling binigyang-diin ni Gatchalian na isama ang mga guro sa mga bibigyang prayoridad sa pagpapabakuna, lalo na't nagsisilbi silang mga frontliners sa pagpapatuloy ng edukasyon. Kinakailangan lang ayon sa Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture na patuloy ang pagsunod sa health protocols tulad ng pagsuot ng mask, physical distancing, at ang pagkakaroon ng sapat na pasilidad para sa sanitation tulad ng paghuhugas ng kamay.

Nitong nakaraang Enero, may mga opisyal ng United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) na nagpaliwanag na posible ang ligtas na pagbabalik sa paaralan kung ang mga komunidad at paaralan ay may sapat na hakbang na ipapatupad upang mapigilan ang pagkalat ng virus.

Ginawang halimbawa ng mga opisyal ng CDC ang labing-pitong (17) paaralan sa Wisconsin kung saan mahigipit na pinapatupad ang pagsuot ng face mask. Sa loob ng labing-tatlong (13) linggo sa mga huling buwan ng 2020, pito (7) lamang sa halos dalawang-daang (191) naitalang kaso ng COVID-19 mula sa mga kawani at mga mag-aaral ang napatunayang nagmula sa mga paaralan.

Napatunayan din sa Israel na ang siksikang mga estudyante sa silid-aralan, hindi pagpapatupad ng physical distancing, at hindi pagsusuot ng face mask ay nagdudulot ng pagdami ng kaso ng COVID-19. Sa katunayan, naging dahilan pa nga ito ng outbreak sa naturang bansa noong Mayo 2020 na nagmula sa dalawang mag-aaral na mildly symptomatic.

Noong Oktubre, pinahayag ng United Nations na ang pagpigil sa pagkalat ng virus ang pinakamahalagang hakbang upang makabalik sa mga paaralan ang mga kabataan.

"Ngayong malapit na ang pagpapabakuna kontra COVID-19, dapat din nating bigyan ng prayoridad ang ligtas na pagbabalik ng mga mag-aaral sa kanilang mga paaralan, kung saan mas magagabayan sila ng kanilang mga guro at makakasalamuha na nilang muli ang kanilang mga kapwa mag-aaral," pagtatapos ni Gatchalian.

News Latest News Feed