Press Release
October 19, 2021

Poe on vaccination:

The government needs to embark on a big push to ramp up the country's vaccination against COVID-19 as quarantine restrictions ease, some face-to-face classes resume and economic activities increase.

An expansive vaccination program will not only save lives, but also help pave the way for the reduction of lockdown measures, thereby boosting jobs and growth.

The thrust now is to go full throttle in the campaign for our people to get the shot that is free and widely accessible.

The people expect concerned agencies and local government units to heighten efforts to help vaccinate those who are under-reached and under-served communities that need assistance, even as they continue to address the hesitancy of others.

Our people must feel the seamless care of our health system wherever they may want to seek the vaccine to protect themselves.


Poe sa vaccination:

Kailangan ng gobyerno ng ibayong pagsisikap upang mapabilis pa ang pagbabakuna kontra COVID-19 kasabay ng pagluluwag ng quarantine restrictions, unti-unting pagbabalik ng face-to-face classes at mga aktibidad ng ekonomiya.

Ang pagpapalawak ng vaccination program ay hindi lamang makakapagsalba ng mga buhay kundi makatutulong rin para maibsan ang mga lockdown upang mapanumbalik ang mga trabaho at ekonomiya.

Ang kailangan ngayon ay mas malakas pang kampanya para mahikayat ang publiko na tangkilikin ang mga bakuna na mayroon tayo.

Inaasahan ng taumbayan na pag-iibayuhin pa ng mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan ang mga hakbangin upang mabakunahan ang mga hindi naaabot na komunidad na higit na nangangailangan ng tulong sa gitna ng patuloy na pag-aalinlangan ng ilan sa mga bakuna.

Dapat maramdaman ng ating mga kababayan ang pangangalaga ng maaasahang sistemang pangkalusugan kahit saan man nila naising magpabakuna para maproteksiyunan sila at kanilang mga pamilya.

News Latest News Feed