Press Release
November 25, 2021

Gatchalian flags denial of some qualified students to free college

Despite steadily increasing allocations for the implementation of the Universal Access to Quality Tertiary Education Act (Republic Act No. 10931) or the free higher education law, Senator Win Gatchalian flagged that some qualified students are being denied admission because of limited capacities of State Universities and Colleges (SUCs).

Citing his consultations with presidents of SUCs, Gatchalian, co-author and co-sponsor of the free higher education law, raised that some students who already passed admission exams end up not enrolling. This is because some SUCs do not have enough classrooms, facilities, laboratories, and teachers, among others, to accommodate the students.

"Not all of those who pass the admission exams actually go to college and it's not their fault. Nakakapanghinayang na maraming mga deserving at qualified na mga mag-aaral ang hindi makapasok sa kolehiyo dahil lang sa kakulangan sa kapasidad ng ibang mga paaralan," said Gatchalian during his interpellation of the Commission on Higher Education's 2022 budget.

Gatchalian pointed out that the participation rate in higher education in the Philippines could have been higher if the barrier of capacity had been removed. According to the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization's (UNESCO) Institute of Statistics, the Philippines ranks fourth at 41% among ASEAN countries in terms of higher education participation rate, including enrollment in Technical-Vocational Education and Training (TVET) programs.

While Gatchalian acknowledged that SUCs' capital outlay did not increase commensurately to the budget of free higher education, he emphasized the need to have a roadmap to address capacity issues. Since data is not readily available, Gatchalian asked the CHED to submit to the Senate the number of affected students because of limited SUC's capacity.

"Student population is growing but I think it can still grow if we can address capacity issues. I would like to urge the Commission to look at this. It's not going to be solved overnight but at least we can see a target that we can work on in the next few years," said Gatchalian.

From P38 billion in 2020, the budget for the free higher education law increased to P44 billion in 2021. Under the 2022 proposed national budget, the law is allotted an amount of P46 billion.

Under the Free Higher Education program, 1.6 million students from 114 SUCs and 106 Local Universities and Colleges (LUCs) no longer pay tuition and miscellaneous fees. There are 436,000 students who benefit from the Tertiary Education Subsidy (TES). An additional 258,000 also benefit from the Tulong Dunong program.

# # #


Gatchalian: Ilang kwalipikadong mag-aaral 'di nakakatanggap ng libreng matrikula sa kolehiyo

Bagama't patuloy na tumataas ang inilalaang pondo para sa pagpapatupad ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act (Republic Act No. 10931) o free higher education law, pinuna ni Senador Win Gatchalian na may ilang kwalipikadong mga mag-aaral ang hindi pa rin nakakapasok sa State Universities and Colleges (SUCs) kahit na naipasa na nila ang admission exam.

Ibinahagi ni Gatchalian ang kanyang naging konsultasyon sa mga pangulo ng SUCs kung saan napag-alaman niya na may ilang mga mag-aaral ang hindi natutuloy sa pagpasok dahil sa kakulangan sa mga silid-aralan, pasilidad, mga laboratoryo, mga guro at iba pang mga pangangailangan. Si Gatchalian ang isa sa mga may akda at co-sponsor ng free higher education law.

"Hindi lahat ng nakakapasa sa mga admission exam ay nabibigyan ng libreng edukasyon sa kolehiyo at hindi nila ito pagkukulang. Nakakapanghinayang na hindi napapakinabangan ng maraming mga deserving at qualified na mag-aaral sa kolehiyo ang libreng matrikula dahil lang sa kakulangan sa kapasidad ng ibang mga paaralan," ani Gatchalian.

Ayon kay Gatchalian, baka mas mataas pa ang participation rate sa higher education ng bansa kung naiangat ang kapasidad ng mga SUCs. Ayon sa United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Institute of Statistics, apatnapu't isang (41) porsyento ang participation rate sa bansa pagdating sa higher education, kabilang ang enrollment sa Technical-Vocational Education and Training (TVET) programs. Ang participation rate ng Pilipinas pagdating sa higher education ang pang-apat sa ASEAN.

Binigyang diin din ni Gatchalian na kinakailangan ang roadmap upang matugunan ang hamon ng mga SUCs pagdating sa kanilang kapasidad. Dahil wala pang sapat na datos sa kasalukuyan, hiniling ni Gatchalian mula sa Commission on Higher Education (CHED) ang bilang ng mga apektadong mag-aaral dahil sa kakulangan sa kapasidad ng mga SUCs.

"Tumataas ang populasyon ng ating mga mag-aaral ngunit mapapataas pa natin ito kung matutugunan natin ang mga isyu ng SUCs pagdating sa kapasidad. Hinihimok ko ang Komisyon na suriin ito nang mabuti. Hindi man ito maayos agad pero mahalagang ngayon pa lang ay magkaroon na tayo ng target na maaari nating maabot sa mga susunod na taon," ani Gatchalian.

Mula sa tatlumpu't walong (38) bilyong piso noong 2020, ang pondo para sa free higher education law ay umakyat sa apatnapu't apat (44) na bilyong piso nitong 2021. Para sa taong 2022, ang panukalang budget para sa batas ay apatnapu't anim (46) na bilyong piso. Mahigit isang (1.6) milyong mag-aaral mula sa isang daan at labing-apat (114) na SUCs at isang daan at anim (106) na Local Universities and Colleges (LUCs) ang hindi na nagbabayad ng kanilang tuition at miscellaneous fees dahil sa batas na libreng kolehiyo. Halos kalahating milyong (436,000) mga mag-aaral din ang benepisyaryo ng Tertiary Education Subsidy (TES) at mahigit dalawang daang libo (258,000) naman ang benepisyaryo ng programang Tulong Dunong.

# # #

News Latest News Feed