Press Release
February 16, 2022

HONTIVEROS: UNSTABLE POWER SUPPLY, A SERIOUS ELECTION THREAT

Senator Risa Hontiveros on Wednesday said that the thinning power supply in the country does not only endanger the actual conduct of the May 2022 elections but is also a serious electoral issue that policymakers should confront head on prior and after the elections.

She made the comment after the climate and energy policy group Institute for Climate and Sustainable Cities (ICSC) warned of an impending blackout during the 2022 national elections including the days of vote counting.

"Malaking banta sa integridad ng halalan ang posibleng pagnipis ng suplay ng kuryente sa araw mismo ng botohan at sa bilangan. Pwedeng magkadayaan, magkasalisihan. The integrity of the elections depends significantly on stable and sufficient power supply," Hontiveros said.

The Senator, again, called on the Energy Regulatory Commission (ERC) and the Department of Energy (DoE) to ensure that power players do not resort to derating and unplanned outages during the election day.

"Dapat ngayon pa lang ay nakalatag na ang sapat na reserba lagpas sa 1,200MW na inaasahang margin sa pamamagitan ng dagdag na kontrata sa ancillary service at pagsisigurong walang players na paglalaruan ang merkado para makasingil ng dagdag sa presyo ng kuryente," said Hontiveros.

Hontiveros likewise reminded DOE of its assurance that there will be an adequate and reliable supply of electricity before, during and after May 9, 2022. She recalled that industry players and the DOE during the previous Senate hearings have already came up with supposed solutions such as firm ancillary services contracts on the part of the National Grid Corporation of the Philippines and the prevention of unplanned maintenance shutdown on the part of the generation companies.

"By this time, the energy players should have already identified and installed safety measures so that the red alert status last May and June 2021 that caused major blackouts will not be reached again," she said.

"Dapat magkaroon ng ngipin ang ERC para panagutin ang mga power players na taon-taon na lang ay nakakalusot sa paulit-ulit na kapabayaan sa rotational brownout. Hindi natin dapat palagpasin lalo na ngayong kinabukasan ng bansa ang pwedeng madiskaril sakaling pumalya na naman ang mga ito," Hontiveros stated.

But other than the threat of a blackout during the election day, the Senator said this recurring power supply problem is repeatedly hounding the country due to regulatory failures and market abuse with few players dominating the generation, transmission, distribution, and even the supply sector of the power industry.

She said it is also high time that on a policy level, EPIRA must be subjected to harsh scrutiny on why diminishing power supply and high cost remain unresolved 20 years after its enactment in 2001.

"Kung hindi ito nalulutas sa paraan ng EPIRA, kailangan na nating maghanap ng panibagong paraan katulad ng higit na pagsandig sa renewable energy na mayaman tayo, at mga sistemang mas decentralized, inaari at pinangangasiwaan mismo ng ating mga komunidad," said Hontiveros.

This agenda, she added should be included in the next Presidential and Senatorial debates.


HONTIVEROS: PAGNIPIS NG SUPLAY NG KURYENTE, MATINDING BANTA SA ELEKSYON*

Sinabi ni Senador Risa Hontiveros nitong Miyerkules na ang pagnipis ng suplay ng kuryente sa bansa ay hindi lamang naglalagay ng panganib sa aktwal na ng halalan sa Mayo 2022 ngunit isa ring seryosong isyu na dapat harapin ng mga gumagawa ng patakaran bago at pagkatapos ng halalan.

Nagbitaw ng komento si Hontiveros matapos magbabala ng Institute for Climate and Sustainable Cities (ICSC), isang climate and energy policy group, sa napipintong blackout sa araw mismo ng eleksyon sa Mayo 2022 kasama na ang mga araw ng pagbibilang ng boto.

"Malaking banta sa integridad ng halalan ang posibleng pagnipis ng suplay ng kuryente sa araw mismo ng botohan at sa bilangan. Pwedeng magkadayaan, magkasalisihan. The integrity of the elections depends significantly on stable and sufficient power supply," ayon kay Hontiveros.

Muli namang nanawagan ang Senador sa Energy Regulatory Commission (ERC) at Department of Energy (DoE) na tiyaking hindi na hahantong ang power players sa derating at hindi planadong blackouts sa araw ng halalan.

"Dapat ngayon pa lang ay nakalatag na ang sapat na reserba lagpas sa 1,200MW na inaasahang margin sa pamamagitan ng dagdag na kontrata sa ancillary service at pagsisigurong walang players na paglalaruan ang merkado para makasingil ng dagdag sa presyo ng kuryente," ani Hontiveros.

Pinaalalahanan din ni Hontiveros ang DOE na nangako ito na magkakaroon ng sapat at tuluy-tuloy na suplay ng kuryente sa election season. Aniya, sa mga nakaraang pagdinig sa Senado ay dapat nakapaghanda na ng solusyon ang mga industry player at ang DOE sa rotational blackouts tulad ng mga firm ancillary services contracts sa bahagi ng National Grid Corporation of the Philippines at ang pag-iwas sa hindi planadong maintenance shutdown sa bahagi ng mga generation company.

"By this time, the energy players should have already identified and installed safety measures so that the red alert status last May and June 2021 that caused major blackouts will not be reached again," sabi ni Hontiveros.

"Dapat magkaroon ng ngipin ang ERC para panagutin ang mga power players na taon-taon na lang ay nakakalusot sa paulit-ulit na kapabayaan sa rotational brownout. Hindi natin dapat palagpasin lalo na ngayong kinabukasan ng bansa ang pwedeng madiskaril sakaling pumalya na naman ang mga ito," dagdag pa niya.

Ngunit maliban sa banta ng blackout sa araw ng halalan, sinabi ng Senador na ang paulit-ulit na problema sa pagnipis ng suplay ng kuryente ay paulit-ulit na bumabagabag sa bansa dahil sa pagkukulang pagdating sa regulasyon at pang-aabuso sa merkado, kung saan kakaunti ang players sa generation, transmission, distribution, at maging ang supply sector ng industriya ng kuryente.

Iginiit din niya na panahon na upang kilatising mabuti ang pagpapatupad sa EPIRA upang malaman kung bakit hindi pa rin nasosolusyunan ang numinipis na suplay ng kuryente at mataas pa ring singil dito na hindi pa rin nareresolba 20 taon matapos itong maisabatas noong 2001.

"Kung hindi ito nalulutas sa paraan ng EPIRA, kailangan na nating maghanap ng panibagong paraan katulad ng higit na pagsandig sa renewable energy na mayaman tayo, at mga sistemang mas decentralized, inaari at pinangangasiwaan mismo ng ating mga komunidad," sabi ni Hontiveros.

Ang agenda na ito, aniya, ay dapat ding isama sa mga susunod na debate ng mga kumakandidatong Pangulo at Senador.

News Latest News Feed