Press Release
April 9, 2014

Pahayag ni Senador Nancy Binay sa Araw ng Kagitingan

Ang kalayaan ay minsang binayaran ng dugo, pawis at luha ng ating mga ninuno, upang tayo at ang susunod na henerasyon ay magtamasa nito.

Pitumpu't dalawang taon na ang lumipas mula ng nagtiis at matapang na ipinagtanggol ng pinagsamang tropang Filipino at Amerikano ang Bataan at Corregidor hanggang sila ay magapi ng isang mas malakas na kalaban. Sa kabila ng mga pasakit, sila ay nagtiyaga at hindi nawalan ng pag-asa, at ipinakita sa buong mundo na ang kalayaan ay karapat-dapat na ipaglaban.

Ngayon, sinasaludo at inaalala natin ang mga natumba at nagbigay ng pinakamataas na sakripisyo para sa ating kasarinlan sa loob ng mahabang panahon. Kilala natin ang ilan sa kanila, at marami ang hindi -- ngunit ang magiting nilang mga gawa ay hindi malilimutan.

Ngayon at magpakailanman, alalahanin natin ang mga ginawa ng bawat Filipinong beterano at gerilya: ibinigay nila ang kanilang araw upang ang bukas ay ating makamtan.

Tayo rin ay magbigay pugay sa ating mga matatapang at magigiting na mga sundalo na patuloy na nagbabantay upang ipaglaban ang ating bansa laban sa mga banta.

Matatapos ang araw na ito, ngunit ang ating pag-alala ay hindi.

Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang ating mga beterano!

News Latest News Feed