Senate Public Assistance Office (SPAO)

Medical Assistance


Ang tulong medikal sa mga nasasakupan ng mga Senador ay sa pamamagitan ng DOH lamang. Ang listahan ng mga pasilidad ng DOH kung saan ang isang pasyente ay nagpapagamot ay makikita sa ibaba.

(pls. click link for DOH Hospitals)

Mga kahilingan sumasailalim sa pribadong ospital ay hindi sasagutin ng mga opisina ng mga Senador. Sa halip, ano mang hiling pinansyal ay maaring ilapit sa DSWD. Kung sakaling nakahingi na ng tulong sa kanilang tanggapan sa loob ng huling tatlong (3) buwan ay pansamantalang di muna matutugunan.  

next page >>