Press Release
November 7, 2013

SENATOR TG GUINGONA
Opening Statement

Umpisahan natin agad ang hearing. Let's get down to business.

Sa mga whistleblowers na nandito ngayon, again, maraming salamat sa pagpunta ninyo. Your presence and continuing cooperation with the Blue Ribbon Committee is a great service to the public.

Kay Mrs. Napoles, ang pagdalo po ninyo dito ay mahalaga para sa komiteng ito. Pero sa tingin ko, ito po ay lalong mahalaga para sa inyo.

Ipapaliwanag ko.

Mahalaga ito para sa Blue Ribbon Committee dahil inaasahan ng komiteng ito ang inyong cooperation para mabuo natin ang isang larawan - ito ang larawan ng kung paano nagawa umanong mapunta sa maling mga kamay ang pera ng bayan.

At kapag nabuo na ang larawang ito, makagagawa tayo ng dagdag at tamang batas at patakaran para hindi na ito maulit pa sa hinaharap.

Pero mas mahalaga ito para sa inyo. Dalawang dahilan. Una, ito ang pagkakataon ninyo, Mrs. Napoles, para sabihin sa amin - at pati na rin sa taumbayan - kung totoo o hindi ang mga paratang na nadinig ng komiteng ito mula sa mga whistleblowers.

Pangalawa, ito ang pagkakataon ninyo para patunayan sa publiko na meron pang natitirang malasakit sa inyo para sa bayan. May mga nagsasabing wala naman daw magandang idudulot para sa mga kababayan natin ang pagpunta ninyo dito sa Blue Ribbon Committee hearing. Hindi naman daw kayo tutulong sa paghahanap ng katotohanan.

Patunayan ninyo, Mrs. Napoles, na nagkakamali sila sa kanilang iniisip. Pagkakataon ninyong makatulong sa bayan. Ang payo ko: huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ito.

News Latest News Feed