Press Release
October 4, 2020

STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON THE OPENING OF CLASSES

Sa unang araw ng klase, nais kong magpugay sa ating mga guro sa patuloy nilang pagpapanday sa kinabukasan ng ating bansa sa gitna ng matinding pagsubok at pagbabago bunsod ng epekto ng COVID-19.

Kaya naman kasabay ng aking pagkilala sa ating mga teachers ay ang masigasig na panawagang bigyan sila ng sapat na suporta para maisagawa nang matagumpay ang 'blended learning'.

Una, dapat siguraduhing may nakalaang pondo para sa medical benefits sakaling magkasakit sila. Pangalawa, maglaan ng dagdag na allowance sa internet connectivity at printing ng education materials. At huli, imbes na pautang, bigyan sila ng sariling computer na gagamitin sa distance education. Dapat gobyerno ang gumastos nito dahil bahagi ito ng kanilang opisyal na obligasyon.

Bago pa man magbukas ang klase, kahanga-hanga na ang ipinakita nilang pagsisikap at pagsasakripisyo upang matugunan ang 'new modes of learning'. That is why we must ensure that our teachers are protected so that learning continues smoothly and no student is left behind.

A brighter future awaits when we put our teachers' welfare first. Kasabay ng selebrasyon ng World Teachers Day, ipakita natin sa ating mga guro na hindi lamang ito isang pagkakataon upang alalahanin ang kanilang mga nagawa sa propesyon. Bagkus, ito ay magsilbing hamon upang makamit ng ating mga guro ang karapat-dapat na pag-aalaga, proteksyon at suporta.

News Latest News Feed