Press Release
April 12, 2024

QC fire victims in get timely assistance from Senators Alan and Pia

"Ang hirap talaga ng nasusunugan...ubos na ubos, wala po akong nakuha," teary-eyed fire victim Conchita Casin said about her family's situation after the incident.

"Salamat sa tulong ninyo sa amin. Pwedeng pambili naman ito ng materyales," she added when asked how the assistance her family had received from the offices of Senators Alan Peter and Pia Cayetano would help them recover.

On April 11, 2024, the sibling senators' team went to Quezon City to offer timely aid to 136 victims of a devastating fire to facilitate their recovery.

Another victim, Paulita Carlite, emotionally described the aftermath of the fire for her family.

"Wala pong natira talaga, ang natira lang sa amin ay ang mga suot naming damit," she said.

"Senator Alan at Pia Cayetano, buong-puso po kaming nagpapasalamat sa inyo dahil hindi ninyo kami pinabayaan," Paulita said.

Officials of Barangay Tatalon personally expressed their gratitude as the sibling senators reached out to help fire victims in their area.

"Ito pong tulong ay maaring magamit sa kanilang pangangailangan sa muling pagbangon sa pagsasa-ayos ng kanilang bahay, sa materyales," Barangay Kagawad Ariel Rosales said.

"Malaking bagay po ito [livelihood assistance] sa mga residenteng nasunugan," he added.

The timely assistance extended to fire victims in Quezon City was in collaboration with the Department of Social Welfare and Development (DSWD) through its Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) program.

AICS aims to provide support to individuals facing challenging situations, such as fire incidents, to aid them in recovering from crises.

The disbursement activity was successfully carried out due to the participation and efforts of Kagawads Ariel Rosales, William Chua, and Kiko Del Mundo.

Committed to providing immediate assistance to Filipinos, the sibling senators continuously visit various areas nationwide to offer aid and help them recover from difficult situations.


Mga biktima ng sunog sa QC, nakatanggap ng tulong mula kina Senador Alan at Pia

"Ang hirap talaga ng nasusunugan...ubos na ubos, wala po akong nakuha," maluha-luhang sabi ni Conchita Casin tungkol sa sitwasyon ng kanilang pamilya matapos silang masunugan.

"Salamat sa tulong ninyo sa amin. Pwedeng pambili naman ito ng materyales," dagdag niya nang tanungin kung paano makakatulong sa kanilang pamilya ang tulong na natanggap mula kina Senador Alan Peter at Pia Cayetano.

Noong April 11, 2024, pumunta ang opisina ng magkapatid na senador sa Quezon City upang magbigay ng tulong sa 136 ma biktima ng nakapipinsalang sunog.

Emosyonal na inilarawan ni Paulita Carlite ang resulta ng sunog sa kanyang pamilya.

"Wala pong natira talaga, ang natira lang sa amin ay ang mga suot naming damit," wika niya.

"Senator Alan at Pia Cayetano, buong-puso po kaming nagpapasalamat sa inyo dahil hindi ninyo kami pinabayaan," dagdag pa ni Paulita.

Personal ding nagpahayag ng pasasalamat ang mga opisyal ng Barangay Tatalon sa pagtulong ng magkapatid na senador sa mga nasunugan sa kanilang lugar.

"Ito pong tulong ay maaring magamit sa kanilang pangangailangan sa muling pagbangon sa pagsasa-ayos ng kanilang bahay, sa materyales," sabi ni Barangay Kagawad Ariel Rosales.

"Malaking bagay po ito [livelihood assistance] sa mga residenteng nasunugan," dagdag niya.

Naipaabot ang agarang tulong sa mga biktima ng sunog sa Quezon City sa pakikipagtulungan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa pamamagitan ng kanilang Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) program.

Layunin ng AICS na magbigay ng suporta sa mga indibidwal na napapaharap sa mahirap na sitwasyon, tulad ng insidente ng sunog, upang tulungan silang makabangon mula sa krisis.

Naging matagumpay ang katatapos lang na programa dahil sa partisipasyon at pagsisikap ng mga Kagawad na sila Ariel Rosales, William Chua, at Kiko Del Mundo.

Bilang bahagi ng kanilang dedikasyon na tulungan ang mga Pilipino, patuloy na bumibisita ang magkapatid na senador sa iba't ibang lugar sa buong bansa para magbigay ng tulong upang makabangon ang mga nangangailangan mula sa mahihirap na sitwasyon.

News Latest News Feed