Press Release
April 24, 2024

On the Passing of Rene Saguisag

I extend my deepest sympathies to the family and loved ones of Ka Rene Saguisag.

Unbeknownst to everyone, Ka Rene has become my close friend, and I consider him a mentor when he became my lawyer back in the day - not only in matters of law but in matters of life.

Ka Rene is not only smart, he was 'very smart'. If he wrote an opinion, you need to read it carefully and repeat it to make sure you understand his writing correctly.

Thank you very much, Ka Rene, for the wisdom you shared with us.

We will never forget you.


Pahayag Ukol sa Pagpanaw ni Rene Saguisag

Ipinaabot ko ang aking lubos na pakikidalamhati sa pamilya at mahal sa buhay ni Ka Rene Saguisag.

Lingid sa kaalaman ng lahat, si Ka Rene po ay aking naging malapit na kaibigan, at itinuturing kong guro o mentor nang siya ay maging abogado ko noong araw - hindi lang sa usapin tungkol sa batas kundi sa mga bagay sa ating buhay.

Hindi lamang po matalino, napakatalino po ni Ka Rene. Pag siya ang nagsulat ng isang opinyon, kailangan mong basahin nang mabuti at ulit-ulitin upang masigurong tama ang iyong pagkaunawa sa kanyang akda.

Maraming salamat, Ka Rene, sa karunungang iyong ibinahagi sa ating sambayanan.

Hindi ka namin malilimutan.

News Latest News Feed