Press Release
February 1, 2008

SEN. MAR ROXAS' STATEMENT ON THE DISPERSAL OF STUDENTS DURING YESTERDAY'S EDUCATION SUMMIT

"I'm disturbed and aghast by the reportedly violent dispersal of students and teachers who staged a rally at the Education Summit , where some were caught or injured in the process.

"Isang kabalintunaan ang pangyayaring ito: ang mga mismong estudyante at guro na mga pangunahing stakeholder ng education system ay sila pang itinaboy at hindi inilahok.

"The summit was held to hear all voices on the education issue, not to stifle them.

"Ayaw ba ng pamahalaan na makinig sa mga estudyante at guro mismo ukol sa mga problema ng edukasyon sa ating bansa? May kinatatakutan ba silang malaman mula sa kanila?

"The organizers of the Summit and the police must explain why this happened, and why these students and teachers were, as they were complaining, not included in the Summit ."

News Latest News Feed