Press Release
May 25, 2009

Transcript of Ambush Interview of Sen. Mar Roxas
after the teachers' march to the Senate

On the issue of Teachers Salary Hike

Q: Binabalewala po ba ng ating mga mambabatas ang ating mga guro?

MAR: Oo, binabalewala sila. Mahalaga ang sahod pero kasama din diyan ang position re-classification.

Q: Ano pa ang mali sa House Resolution 36?

MAR: 'Yung iba pang mga malalabong probisyon tulad nitong pagbalewala sa Magna Carta for School Teachers, 'yung pagtatanggal ng paggalang sa pamamagitan ng position re-classification. Kasi po ang mangyayari po niyan ay ang teachers, kahit na sinong guro, papalitan ang kanilang classification ng walang proseso. Dapat nating tingnan ito.

Q: Sir, bakit inaayawan ng mga teachers itong joint resolution?

MAR: Bukod dun sa mas mababang pagtaas ng mga sahod ng mga titsers., ang talagang inirereklamo ng ating mga guro ay ang poder na ibinibigay sa ehekutibo na maaari nitong balewalain 'yung position classifications. Ibig sabihin, basta-basta na lang hindi gagalangin ang mga klasipikasyon ng mga kasalukuyang mga guro at bibigyan sila ng bagong classification, mas mataas o mababa, papasukan ng politika ang classification ng ating mga guro. At 'yan ang pinapangambahan talaga nito.

Pangalawa, batay dito sa probisyon ng Joint Resolution No. 36 na galing pa sa Kongreso, ay 'yung Magna Carta for school teachers ay mababalewala na din. At ang mga proteksyon na ibinigay sa kanila na nakapaloob dito sa Magna Carta for school teachers ay mababalewala na rin. So iyong mga proteksyon na ipinagkaloob sa kanila dito sa Magna Carta for school teachers, pag nabalewala na ay mawawala na din sa kanila.

Q: Ibig ninyong sabihin dito sa classification, pwedeng ma-pro-promote o ma�de-demote?

MAR: Oo, ibig sabihin magiging personalized, magiging mapolitika masyado. Kung sinuman, halimbawa, classroom teachers, hindi nagustuhan o kaya ang kinakampanya ay iba, pagkatapos ay bibigyan na lang ng bagong klasifipikasyon at matatapon sa ibang destinasyon, sa ibang lugar, sa malayong lugar ay hindi pwede iyon. Ang gusto nila ay manatili 'yung proteksyon nang sa gayon ay manatili sa kanila ang independence nila sa politika.

Q: So ang gusto nila ay ipabasura ito?

MAR: Ang gusto nila ay itong mga delikadong probisyon na ito ay mawala.

Q: Are you going to join them?

MAR: We will support that. Dahil malinaw naman na ang pagnanais dito ay tulungan ang ating mga guro, tulungan ang mga kawani ng ating mga gobyerno. Hindi sila laban sa pagtaas ng suweldo ng lahat ng kawani ng gobyerno.

Ang gusto lang nila, una 'yung mga proteksyon na nasa guro na ngayon, 'yung nandun sa Magna Carta for public school teachers, atsaka 'yung position classification ay hindi mawala. Dapat galangin ang kanilang mga position classifications. Pangalawa, 'yung kanilang hinaing na binigyan daan naman ng Senado sa pamamagitan ng Senate Bill 2408 ay dapat bigyang-daan din natin kahit na itinaas natin ang mga suweldo ng mga kawani sa gobyerno, ay ilagay naman sa tama ang mga hinaing ng ating mga public school teachers.

Ang hinihiling ng ating mga guro ay maibigay ang kanilang hinihiling at ang matanggal ang mga delikadong posisyon na madadagdagan ang politika, ang favoritism, ang personalan at hindi nila gusto ito. Dahil pwede matapon sa kanilang mga assignments, pwede silang tanggalin kung mawawala na itong mga protections na ito.

Q: Iyon bang mga Joint Resolution pwedeng I-amend?

MAR: Yes. Magkaiba naman kasi ito. May joint resolution na ipinasa ang Kamara, may joint resolution nag-iisue ang Senado, kaya magkaka-bicam.

News Latest News Feed