Press Release
April 3, 2010

SENATOR BENIGNO "NOYNOY" S. AQUINO III'S EASTER MESSAGE

Mga minamahal kong mga kasama, kapatid at kaibigan:

Atin pong ipinagdiriwang ang pinakamahalagang selebrasyon sa kasaysayan ng Simbahang Katoliko: ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus, na nag-alay ng sarili para iligtas tayo mula sa kasalanan.

Ang kaniyang sakripisyo at pagmamahal ang nagsisilbing gabay para sa ating lahat, na tayo ay nabubuhay di lamang para sa sarili ngunit para rin sa ating kapwa.

Ito ang nagtutulak sa atin na harapin ang mabibigat na problema ng ating bansa ng may malasakit at paninindigan.

Hilingin natin sa Poong Maykapal na kasihan nawan ang minamahal nating bansang Pilipinas upang maabot natin ang inaasam na paglaya ng sambayanan mula sa kurapsyon at kahirapan.

Ang kahirapan ay mapait at mabigat na pasanin ng ating mga kababayan. Ang kahirapan ay matagal nang Kalbaryo ni Juan de la Cruz.

Subalit ito ay isang mabigat na problema na hindi kayang lutasin ng nag-iisang Juan. Ang problema ng isa ay pinapasan ng lahat. Ang kapalit na ginhawa, nararamdaman din dapat ng lahat.

Bilang taga-sunod Niya, tayo ay may tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng bawat isa. Ito ang nagtutulak sa atin na ipagpatuloy ang laban para sa tunay na demokrasya.

Kailangan natin ang pag-asa at pagbabago. Kailangan natin ang matapat at mahusay na liderato. Inaanyayahan ko kayong samahan kami sa labang ito.

Manalangin at magnilay tayo, at hingin natin ang biyaya at basbas ng Poong Maykapal. Nawa'y bigyan niya ng liwanag ang ating paglalakbay tungo sa landas ng pagbabago.

Maligayang Pasko ng Pagkabuhay sa inyong lahat!

News Latest News Feed