Press Release
June 19, 2011

STATEMENT ON THE 150TH BIRTHDAY OF DR. JOSE RIZAL

In spirit and deed, let us join the millions of Filipinos here and around the world in celebrating the 150th birthday of our national hero. There are many things that we can learn from Dr. Jose Rizal and these include his persistence to fight for political and social reforms through peaceful means.

Sa kabila ng panggigipit sa kanya ng mga mananakop, hindi natinag si Rizal. Nang ipatapon sa Dapitan, sa halip na panghinaan ay lalo pang siyang nagpunyagi at ginamit ang kanyang kaalaman para sa mga kapaki-pakinabang na gawain gaya ng panggagamot, pagtuturo at pananaliksik.

At sa kabila naman ng udyok ng mga kababayan na makiisa na sa armadohang pakikibaka, nanindigan pa rin si Rizal na isulong ang mapayapang rebolusyon. Naniniwala siyang hindi makakamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng karahasan. Isaisip at isapuso natin ang pananaw na ito ni Rizal; magagamit natin ito sa kasalukuyan.

News Latest News Feed