Press Release
January 19, 2012

Sen. Bong Revilla's press stratemet

Panahong nagkakahati-hati ang bansa dahil sa isyu ng impeachment, krisis sa ekonomiya at kawalan ng trabaho ng marami nating kababayan, nanawagan ako sa aking mga kapartido sa Lakas na maging bahagi ng solusyon para sa ikaaayos ng bansa. Ang patuloy na iringan sa loob ng partido ay hindi magandang senyales para sa mga miyembro at sa ating mga kababayang tumitingin sa atin bilang kanilang mga lider.

Bilang pangulo ng Partido Lakas, nananawagan ako sa lahat ng mga miyembro, lalo na sa mga kongresistang nasasangkot sa isyu ng liderato sa minorya sa Kongreso, na wakasan ang pagkakahati-hati at ayusin ang sigalot sa loob ng partido. Naniniwala akong dapat ay mas lalong tumibay ang partido sa tulong ng magandang samahan at hindi dapat pahinain ng pag-aaway-away. Umaasa akong maayos ang usapin sa pagitan nina Congressman Danny Suarez at Congressman Edcel Lagman na pareho kong tinitingnan bilang huwarang lider ng partido.

News Latest News Feed