Press Release
February 28, 2013

Pahayag ni Senate President Juan Ponce Enrile
GOCC ng D.A. nasa likod ng PDAF na kinuwestyon ng C.O.A.

Bilang senador, sinisiguro ko na ang paggamit ng aking Priority Development Assistance Fund (PDAF) ay tama, malinaw at bukas sa pagbusisi ng lahat. Hindi personal na tinatanggap ng mga senador ang PDAF, bagkus ay direktang napupunta sa mga proyekto ng mga ahensya ng pamahalaan, tulad ng Department of Agriculture (DA).

Ang tanging partisipasyon ng mga mambabatas sa kabuuan ng proseso ay ang tukuyin ang proyekto, lokasyon at kung magkano ang pondo na manggagaling sa alokasyon mula sa PDAF. Ito ay isinasagawa sa ilalim ng mga panuntunan ng Department of Budget Management (DBM), na siyang nagtatakda ng limitasyon at tumutukoy sa mga ahensya at uri ng mga proyekto na maaaring pondohan ng PDAF.

Sa usapin sa DA, ang mga tanggapan ng mga senador ay hiningan lang ng kumpirmasyon kaugnay ng mga tatanggap at makikinabang sa mga proyektong aming tinukoy. Ang kalakaran ay ang ibigay namin ang aming kumpirmasyon dahil responsibilidad ng DA na berepikahin ang kakayahan at kwalipikasyon ng mga tatanggap na ia-accredit ng ahensya.

Ang P74.69 million na aking itinalaga sa aking PDAF para mga proyektong pang-agrikultura at pangkabuhayan noong 2008 at 2009 ay inirelease sa DA, na siyang nagbigay nito sa GOCC na Zynac Rubber Estate Corp. (ZREC). Ang ZREC naman ang nag-release ng pondo sa kinukwestyon na Pangkabuhayan Foundation, Inc. (PFI).

Walang "layering" ng mga transakyon na maaaring magbigay sa amin ng personal o pampinansyal na kapakinabangan nang hindi nadidiskubre o nalalaman. Batay sa balita, sinabi ng report ng COA na inulit nito ang rekomendasyon sa ZREC na atasan ang PFI na ibalik ang P162 milyon dahil umano sa pinekeng mga dokumento at mga pirma na isinumite nito sa "liquidation" ng pondo mula sa ZREC.

Nang aking berepikahin sa aking opisina, ang mga dokumento na naunang ipinadala ng COA ay naglalaman ng "liquidation" reports at dokumento na pirmado ng isang Petronila A. Balmaceda bilang Presidente ng PFI. Sa ilalim ay ang umano'y pirma ng mga miyembro ng aking staff na malinaw na pineke o ipinatong upang palabasin ang aking "conforme" o pagsang-ayon. Sa ibabaw ng umano'y pirma ng aking staff ay ang katagang "By Authority of the Senate President."

Para sa kaalaman ng lahat, walang miyembro ng aking staff na kailanman ay pumirma sa umano'y liquidation documents na may kinalaman sa implementasyon ng mga programang tinukoy bilang benepisyaryo ng aking PDAF. Hindi natin papel na iliquidate ang naturang pondo.

Naibalita rin na inirekomenda ng COA na dapat ipaalam ng ZREC sa akin at iba pang mga senador na "hindi na dapat bigyan ang PFI ng anumang pampinansyal na tulong at dapat itong i-blacklist." Hindi tayo kailanman nabigyan ng babala o notipikasyon mula sa ZREC o sa DA. Ako ay walang alam o anumang kaugnayan sa PFI o sa tinukoy na Presidente nitong si Petronila Balmaceda.

Kaugnay ng isyung ito, ipinaalam sa House Speaker at sa akin ni COA Chairman Grace Pulido Tan na ang COA ay nagsasagawa ng "SPECIAL AUDIT" ng PDAF ng lahat ng mga senador at mga kongresista (sa aking pagkatanda para sa taong 2008 hanggang 2010). Nilinaw niyang bagamat ang pakiramdam ng ilang mambabatas ay tinatarget sila, sinabi ng hepe ng COA na ang special audit ay hindi nakatuon sa mga mambabatas kung di sa mga ahensya ng pamahalaan na nagpapatupad ng PDAF.

Bilang tugon, sinabi ko na naiintindihan ko ang kanyang punto na kailangan lang niyang gawin ang kanyang tungkulin, kasabay ng paniniguro ko na wala akong alalahanin o agam-agam sa utilisasyon ng aking sariling PDAF o ang pagbusisi doon ng COA. Sa interes ng pagiging patas, kalinawan at hustisya - at para maparusahan ang sinumang partido na nakinabang ng hindi tama sa PDAF, hinihikayat ko ang COA na opisyal na ilabas ng BUO at WALANG KULANG ang resulta at obserbasyon nito kaugnay ng naturang special audit.

Bilang isang Constitutional Body, hindi dapat hayaan ng COA na ito ay magamit ninuman para sa pampulitikal na motibo o adhikain sa pamamagitan ng "piece-meal" o paglalabas ng pinili lang na bahagi ng report nito, kung sadyang nakumpleto na nito ang naturang special audit. Kailangang ipaliwanag ng COA ang panuntunan at sinasaklaw ng audit nito at upang maging patas sa lahat ay dapat nitong tukuyin - nang walang kinakatakutan o binibigyan ng pabor - ang mga partido na tunay na responsable sa anumang kabalbalan sa paggamit ng pondo ng bayan.

News Latest News Feed