Press Release
April 4, 2015

Sen. Nancy Binay's Easter message

Nawa'y ang ating pagdiriwang sa muling pagkabuhay ni Hesukristo ay magbigay ng kaalwanan at liwanag sa ating mga kapatid na patuloy na humaharap sa mga hamon sa buhay.

To the families of the 44 fallen heroes of Mamasapano and countless others who were maimed by war and poverty, may the message of salvation and deliverance give them strength in the darkest times of their lives.

His passion, death and rebirth bring to us the message that even in the darkest times of our lives there is hope and change for all of us and may the Paschal Mystery bring deeper meaning to our faith.

Change starts with being able to forgive and cleansing ourselves from the pain and suffering that we feel towards each other. Let us constantly follow the example set by our Lord, who prayed for the forgiveness of all those involved in His crucifixion.

Sa ating pagpapanimulang muli, nawa'y maging inspirasyon ang pagkabuhay muli ni Hesukristo sa ating mga sariling buhay.

Dala nito ang bagong lakas, sigla at galak para sa pagbubuo ng isang lipunang hangad ng bawat isa - malaya sa lahat ng sakit at pighati at para sa kapakanan ng nakararami.

Isang Maligayang Pasko ng Pagkabuhay sa Sambayanang Kristiyano!

News Latest News Feed