Press Release
May 31, 2018

MESSAGE ON THE BOOK LAUNCHING OF "PRISONER OF CONSCIENCE, PRISONER OF HOPE"

My warmest greetings to all the groups and individuals who courageously gathered and expressed their solidarity here in Padre Faura to speak out and stand up for truth, justice, and democracy. I also extend my highest appreciation and congratulations to Fr. Robert Reyes on the launching of his book, "Prisoner of Conscience, Prisoner of Hope".

Fr. Robert has been by my side from day one of my most unjust detention, as a constant source of spiritual guidance and strength. I thank him so dearly. He is our "parish priest" in our small congregation here in my detention quarters.

I also convey my gratitude to the people who have been visiting me and shared their experience in this book. I am deeply moved by your meaningful stories which not only narrate my plight as a prisoner of conscience, but also speak the truth on what I stand for amidst the relentless attacks against my person and integrity. I draw courage and hope from you as I continue fighting for our shared goal to end the darkness that engulfs our nation today.

Sa mga sandali ng kalungkutan, pag-iisa, at pangungulila sa aking pamilya, kayo po ang nagbibigay sa akin ng karagdagang lakas ng loob. Maraming salamat sa pagtitiwala at pakikipaglaban kasama ko para sa tama at makatarungan.

Sa ating kasaysayan, napatunayan na po kung gaano naging mabisang instrumento ang mga aklat at iba pang akda upang isulong ang ating kolektibong adhika. Sa bawat kuwento at saloobing nakapaloob sa librong ito, nababasag ang ating katahimikan at namumulat ang marami nating kababayan sa mga tunay na isyung pilit ikinukubli ng mga inuuna ang pansariling agenda.

Ganito nga po ang hamon at panawagan sa ating lahat: Ang maging tanglaw ng katotohanan, pag-asa at hustisya. Sa panahon na mismong mga pinuno na ang yumuyurak sa ating mga karapatan, pasimuno ng patayan at karahasan, at kumikitil sa ating demokrasya, wala tayong ibang masasandigan kundi ang isa't isa. Ipakita nating hindi tayo takot sa diktadurya, hindi tayo aatras sa pagsusulong ng ating mga karapatan, at hindi-hindi tayo magpapa-api sa mga ganid at mapang-abuso sa kapangyarihan. Tuloy lang po tayo sa pagdarasal. Tuloy lang tayo sa pakikipaglaban para sa demokrasya at makatarungang kinabukasan.

LEILA M. DE LIMA

Custodial Center, Camp Crame

31 May 2018

News Latest News Feed