Press Release
April 12, 2020

Easter and resurrection spring from truth and solidarity: Pangilinan

"Pasko ng Pagkabuhay ngayon pagkatapos ng anim na linggo ng Kwaresma, ng pagninilay, ng sakripisyo.

Sa panahon ng COVID-19, mas tumitingkad ang mensahe ng Easter -- pag-asa na makakaalpas din tayo sa kumakalat na sakit at sa pagtigil ng nakagawian. Hope that we will overcome the pandemic and the halt to the customary.

Sa pagsugpo ng pandemya at sa kaligtasan ng ating mga komunidad, nakaasa tayo sa mga tamang datos at makataong pagpapatupad ng mga patnubay ukol sa enhanced community quarantine.

Ilan ang may sakit? Ilan ang malamang may sakit? Ilan ang nabawian ng buhay kaugnay ng COVID? Ilan ang mga gamit-medikal (masks, gloves, PPEs, testing kits, testing labs, ventilators)? Ilan ang mga medical staff?

Nabibigay ba ang kailangang pagkain at tamang protocol para mapanatiling malusog sila at lahat ng ating mga mamamayan? Nakakatulong ba sa pagsugpo ng pagkalat ng COVID ang pagkulong sa mga lumabag ng curfew o ang patuloy na mga panloloko sa social media?

Easter and resurrection spring from truth and solidarity."

News Latest News Feed