Press Release
September 30, 2020

POE PANEL GIVES NOD TO 11 FRANCHISES

Sen. Grace Poe urged her colleagues in the Senate to give the go-ahead to the franchise bids of 11 companies involved in telecommunications, broadcast, airport, power and race track (Hinimok ni Sen. Grace Poe ang kanyang mga kasamahan sa Senado na ipasa na ang aplikasyon para sa prangkisa ng 11 kumpanyang mula sa iba't ibang sektor gaya ng telekomunikasyon, broadcast, paliparan, kuryente at karerahan).

In her sponsorship speech, Poe said the grant of the franchise puts to fore the overwhelming interest of the public in these utilities and their potential in helping spur the economy impaired by the pandemic (Sa kanyang sponsorship speech, sinabi na Poe na ang pagkakaloob ng prangkisa ay pagbibigay-importansya sa interes ng publiko sa mga nasabing sektor at sa kanilang kakayahang makatulong sa ekonomiya na nalugmok dahil sa pandemya).

"We need more players to foster competition and stimulate growth, creativity and improvement in these sectors. This would eventually translate into more jobs and better services for the public (Kailangan natin ng mas marami pang player para magkaroon ng masiglang kumpetisyon, gayundin ang pag-unlad, pagkamalikhain at pagpapabuti sa mga sektor. Magbubunga ito sa katagalan ng mas maraming trabaho at mas mabuting serbisyo-publiko,)" she said.

The telcos endorsed by the panel for renewal to operate are Cruz Telephone Company, Bayan Telecommunications Inc., and Tandag Electric and Telephone Company Inc (Ang mga kumpanya ng telekomunikasyon (telcos) na inendorso ng panel ng senadora para patuloy na mag-operate ay ang Cruz Telephone Company, Bayan Telecommunications Inc., at Tandag Electric and Telephone Company Inc).

Poe said the operation of these telcos in the underserved markets "will play a critical role in our goal to bridge the digital divide" (Sinabi ni Poe na ang pag-operate ng mga telco na ito sa mga lugar na hindi halos nakakakuha ng ganitong serbisyo ay "mayroong mahalagang papel sa layunin nating ihatid ang digital service saan mang sulok ng bansa").

For the broadcast franchises, Poe said the four firms up for renewal and one for amendment will not only cascade information to the people in their locality but also generate employment (Para sa broadcast sector, binanggit ng senadora na ang apat na kumpanyang nagpapa-renew ng prangkisa ay hindi lamang magdadala ng impormasyon sa mga tao sa baryo kundi lilikha rin ng mga trabaho).

These are FBS Radio Network Inc., Century Communications Marketing Center Inc., Caceres Broadcasting Corp., Negros Broadcasting and Publishing Corp. and Philippine Collective Media Corp (Ang mga kumpanyang ito ay FBS Radio Network Inc., Century Communications Marketing Center Inc., Caceres Broadcasting Corp., Negros Broadcasting and Publishing Corp., at Philippine Collective Media Corp).

Davao Light was also recommended to be given franchise for being a "well-managed company" as well as the Metro Manila Turf Club Inc., which operates a race track in a first-class development project in Batangas and is seen to boost the horseracing industry (Inirekomenda ring mabigyan ng prangkisa ang Davao Light dahil sa "maayos na pagpapatakbo ng kumpanya" gayundin ang Metro Manila Turf Club Inc. na nag-o-operate ng karerahan sa isang first-class development project sa Batangas at pinaniniwalaang makakapagpaangat sa industriya ng karera ng kabayo sa bansa).

Saying that building a new airport "is not just about the future" but also "an obligation past due," Poe said her panel endorsed the grant of franchise to San Miguel Aerocity Inc., which seeks to construct and operate a domestic and international airport in Bulakan, Bulacan (Sinabi rin ni Poe na ang pagtatayo naman ng isang bagong paliparan ay "hindi lamang tungkol sa kinabukasan" kundi isa ring "obligasyon na matagal na dapat ginawa." Ito ang dahilan kung kaya't inendorso rin ng kanyang panel ang pagbibigay ng prangkisa sa San Miguel Aerocity Inc. na nagnanais magtayo at magpatakbo ng domestic at international airport sa Bulakan, Bulacan).

"The employment and tourism-generating capacity of this airport are far-reaching at a time when we are badly hit by the pandemic (Ang kakayahan ng mga paliparan na lumikha ng trabaho at magpayabong ng turismo ay mahalaga lalo na ngayong tayo'y lubhang apektado ng pandemya)," Poe said.

It will also bring the country closer to the goal of having a new international airport that will decongest Metro Manila's main gateway, the Ninoy Aquino International Airport (NAIA) (Ilalapit din nito ang bansa sa hangaring magkaroon ng panibagong paliparan na magpapaluwag sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA)).

"Like the public transport crawling on its congested streets, Manila's airport is now full and overloaded. Walled in by homes, factories and offices, the NAIA has no room for expansion. It has been likened to an aircraft carrier stuck on dry land and nowhere to go (Gaya ng mga lansangan natin kung saan gumagapang na ang mga pampublikong transportasyon dahil laging barado, ang pangunahing paliparan ng Maynila ay puno at overloaded na nga. Dahil napapaligiran ang NAIA ng mga bahay, pabrika at opisina, wala na itong lugar para mapalawak. Ang sabi nga, para na itong isang malaking aircraft carrier na hindi na makalipad at walang pupuntahan)," she said.

"The only option for NAIA is to find another site, the route two of the world's mammoth, modern and newest airports - Istanbul and Beijing - has taken. Or reclaim the sea beside it, as what Hong Kong is doing (Ang tanging magagawa ng NAIA ay ang humanap ng panibagong lugar gaya ng ginawa ng dalawa sa pinakamalalaki, pinakamoderno at pinakabagong paliparan sa mundo, ang Istanbul at Beijng. O kaya naman, i-reclaim ang dagat sa tabi nito gaya ng ginawa ng Hong Kong)," she added.

Poe said the project will also pave the way for the hiring of local residents and returning overseas Filipino workers for the construction stage. The residents of Taliptip where it will be built are all set to train under TESDA for courses on skills specific to the needs of the airport's construction (Aniya pa, ang proyekto ay magiging daan para mabigyan ng trabaho ang maraming Pilipino, kabilang na ang mga nagbabalik-bayang OFWs para sa konstruksiyon ng paliparan. Ang mga nakatira sa Taliptip kung saan itatayo ang airport ay nakahanda nang magsanay sa ilalim ng TESDA para sa mga kursong magbibigay ng angkop na kakayahan para sa pagpapatayo ng paliparan).

With the passage of the franchise, she said construction shall commence within a year and to be completed in 12 years at no cost to the government. After the 50-year lifetime of the franchise, the airport will be turned over to the government—again, at no cost (Sa pagpapasa ng prangkisa, binanggit ni Poe na ang pagtatayo ng airport ay magsisimula sa loob ng isang taon at tatapusin nang 12 taon na walang gagastusin ang gobyerno. Pagkatapos ng 50 taong buhay ng prangkisa, ililipat sa pamahalaan ang pagmamay-ari ng airport nang wala ring gagastusin ni isang sentimo).

The franchise bill exempts the airport developer from all direct and indirect taxes and fees during its 10-year construction period (Isinasaad ng franchise bill na ang airport developer ay hindi pagbabayarin ng buwis, direct man o indirect, sa loob ng 10 taong construction period).

After the construction period and during the remaining 40 years of its franchise, it shall be exempt only from income and property taxes until it has recouped its investments. After which, it shall be subjected to all taxes from thereon (Pagkatapos naman ng construction period na ito at sa loob ng 40 taong buhay ng prangkisa, ang proyekto ay hindi papatawan ng income at property taxes hangga't hindi nito nababawi ang kanyang puhunan. Pagkaraan ng panahong ito ay saka lamang ito papatawan ng lahat ng uri ng buwis ayon sa batas).

Aside from taxes post-recovery of investment, the government also stands to share in its revenues in excess of its profit margin of 12 percent, the bill added (Bukod sa buwis na ipapataw pagkatapos mabawi ng airport ang puhuhan, mayroon ding share ang pamahalaan sa kikitain ng paliparan na sosobra sa profit margin nitong 12 porsiyento, ayon sa panukalang batas).

News Latest News Feed