Press Release
October 22, 2020

POE: HELP LESSEN BURDEN OF MOTHERS AMID PANDEMIC

Sen. Grace Poe called for intensified support mechanism for vulnerable mothers amidst the pandemic, with the doubling of domestic burden lodged on them as they need to simultaneously perform household and familial duties while working (Nanawagan si Sen. Grace Poe na patindihin pa ang suportang mekanismo para sa mga bulnerableng ina sa gitna ng pandemya, sa gitna ng pagdoble ng kanilang pasanin sa loob ng tahanan dahil kailangan nilang gampanan ang tungkulin sa pamilya habang naghahanapbuhay).

"Ang mga nag-aaruga ay kailangan din ng pag-aaruga natin," Poe said at a webinar organized by the Philippine Federation of Local Councils of Women (saad ni Poe sa ginanap na webinar na inorganisa ng Philippine Federation of Local Councils of Women).

In a survey conducted last month, it was found that 7.6 million Filipinos experienced involuntary hunger where pregnant women and nursing mothers were particularly vulnerable (Sa survey na isinagawa noong nakaraang buwan, natuklasang 7.6 milyong Pilipino ang nakaranas ng involuntary hunger na kung saan bulnerable ang mga buntis at nag-aarugang ina).

"We must be cognizant of our heightened reliance on women and increase their support mechanism(Batid natin ang mas sumidhing pag-asa natin sa mga kababaihan kaya't palakasin natin ang ating suportang mekanismo para sa kanila)," the senator added.

"The resourcefulness and entrepreneurial skills of women have certainly carried many families through lockdown and these must be commended and reinforced (Ang pagiging maparaan at kasanayan sa pagbabanat ng buto ng mga kababaihan ang nagtawid sa maraming pamilya sa panahon ng lockdown at dapat itong papurihan at palakasin)," stressed Poe.

Republic Act No. 11148 or the "Kalusugan at Nutrisyon ng Mag-Nanay Act" provides for a comprehensive nutrition and healthcare program for pregnant women and their newborn children from Day 1 to 1,000 days in every barangay (Nagbibigay ang Republic Act No. 11148 o ang "Kalusugan at Nutrisyon ng Mag-Nanay Act" ng komprehensibong nutrisyon at healthcare program para sa mga buntis at mga bagong panganak na sanggol mula pagdilat hanggang 1,000 araw sa bawat barangay).

"Ang unang isang libong araw ay mahalaga dahil habang nagbubuntis ang mga ina, dito nabubuo ang kaisipan ng mga bata. Kaya dapat siguraduhin ng mga barangay health worker ang kanilang mga bitamina, at kung kulang sila sa pagkain ay tulungan," said Poe, author and sponsor of the cited law.

News Latest News Feed