Press Release
January 28, 2021

On media queries on Secretary Lorenzana's firing of the AFP intelligence officer on the erroneous list of alleged NPA rebels:

"Tama ang pasya na panagutin ang pagkakamali dahil imahen at reputasyon ng buong AFP bilang isang professional at disiplinado na institusyon ang nadungisan sa pangyayari."

News Latest News Feed