Press Release
February 13, 2021

Gatchalian on Gen Z's vulnerability to unverified news: boost learners' information and media literacy

A recent study on the behavior of internet users revealed that Gen Zs, or those born after 1996, are the most likely to share unverified news on social media platforms. For Senator Win Gatchalian, this finding should prompt efforts to boost information and media literacy among the country's K to 12 learners.

The study by global cybersecurity firm Kaspersky, which research agency YouGov conducted in Australia, India, Malaysia, Philippines, Singapore, and Vietnam in November 2020, revealed that 28 percent of Gen Zs admitted to sharing news with unverified information on social media platforms like Facebook, Instagram and Twitter. According to the study, there are more than 400 million internet users in Southeast Asia, the region known for being one of the most active social media users.

Here at home, Gatchalian said there is urgency in boosting the information and media literacy skills of the country's learners, including their capacity to double-check, analyze, and responsibly share news items. The senator took note, for instance, of the persisting disinformation regarding the COVID-19 pandemic and the upcoming vaccination rollout.

Media and Information Literacy is part of the core subjects in the K-12 Basic Education curriculum. In a media-saturated world, Gatchalian said that media literacy should help students become wiser consumers of media as well as foster critical thinking which eventually can become second nature to them and will help them in many areas as they grow older.

"Kung titignan natin ang resulta ng pag-aaral na ito, makikita natin na ang ating mga kabataan ay mas nanganganib na maging biktima o pagmulan ng pagkalat ng fake news. Dito papasok ang pagpapaigting sa information and media literacy ng ating mga kabataan, lalo na't talamak ngayong panahon ng pandemya ang iba't ibang uri ng maling impormasyon," said the Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.

The same study said that among other age groups, 21 percent of Gen X (1965 to 1980) also share unverified news, followed by Boomers (1946 to 1964) at 19 percent, and Millennials (1981 to 1996), who scored lowest in this aspect, at 16 percent.

Last year, the World Health Organization (WHO) warned of an "infodemic" or the rise of disinformation and misinformation about the pandemic.

# # #

Information at media literacy ng kabataan dapat paigtingin-Gatchalian

Lumabas sa isang pananaliksik na ang mga tinatawag na Gen Z, o yung mga isinilang noong 1997, ang kadalasang nagbabahagi ng hindi beripikadong impormasyon at balita. Para kay Senador Win Gatchalian, dapat maging hudyat ito sa pagpapaigiting ng media at information literacy para sa mga mag-aaral ng K to 12 sa bansa.

Ayon sa global cybersecurity firm na Kaspersky, dalawampu't walong porsyento (28) ng mga nabibilang sa Gen Z ang umaming hindi sila lubos na nagsusuri sa kawastuhan ng mga balita bago ito ibahagi sa social media tulad ng Facebook, Instagram, at Twitter. Ang pananaliksik ay ginawa ng research agency na YouGov noong Nobyembre 2020 sa Australia, India, Malaysia, Pilipinas, Singapore, at Vietnam. May mahigit apat na raang milyong mga internet users sa Southeast Asia, ang rehiyong itinuturing na pinaka aktibo sa paggamit ng social media.

Sinabi ni Gatchalian na dapat maging prayoridad natin ang pagpapaigting sa kakayahan ng mga kabataang magsuri at maging responsable sa pagbabahagi ng mga balita. Binigay halimbawa ni Gatchalian ang patuloy na pagkalat ng fake news tungkol sa COVID-19 pandemic at sa nalalapit na pagbabakuna.

Ang Media and Information Literacy ay bahagi ng K to 12 curriculum. Paliwanag ni Gatchalian, mahalaga ang papel ng media literacy upang maging mapanuri ang mga mag-aaral, bagay na dapat nilang taglayin hanggang sa kanilang paglaki.

"Kung titignan natin ang resulta ng pag-aaral na ito, makikita natin na ang ating mga kabataan ay mas nanganganib na maging biktima o pagmulan ng pagkalat ng fake news. Dito papasok ang pagpapaigting sa information and media literacy ng ating mga kabataan, lalo na't talamak ngayong panahon ng pandemya ang iba't ibang uri ng maling impormasyon," ayon sa Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.

Lumabas din sa naturang pag-aaral na dalawampu't isang porsyento (21) ng Gen X (ipinanganak ng 1965 hanggang 1980) ang nagbabahagi ng hindi beripikadong mga balita. Ito ay sinundan ng labing-siyam (19) na porsyento ng mga Boomers (1946 hanggang 1964) at labing-anim (16) na porsyento ng mga Millennials (1981 hanggang 1996).

Noong nakaraang taon ay nagbabala ang World Health Organization tungkol sa isang "infodemic" o ang paglala ng pagkalat ng disinformation at misinformation tungkol sa pandemya.

News Latest News Feed