Press Release
May 15, 2021

Gatchalian urges government to push for a job-intensive recovery

Senator Win Gatchalian urged the government to devise ways of providing employment opportunities to millions of Filipinos unemployed, many of whom have been displaced by the imposition of strict quarantine regulations, and pursue retooling programs to prepare them for the job market of the new normal.

"Trabaho, hindi lang basta ayuda, ang dapat ipursige ng pamahalaan para masiguro na maitatawid ng marami nating kababayan ang mga arawang pangangailangan ng pang matagalan," Gatchalian said.

While the latest labor force survey by the Philippine Statistics Authority (PSA) showed that the number of unemployed Filipinos went down to 3.44 million in March from 4.19 million in February, Gatchalian said the country should brace for a higher unemployment rate in the months to come following the re-imposition of stricter health protocols in the National Capital Region (NCR) plus bubble from March 29 to May 15.

In the short and medium term, the hiring of additional 6,000 contact tracers for the NCR will help the people out of work fill in the slots, according to the senator, adding that infrastructure projects planned this year could generate 1.7 million jobs and an additional employment of 1.5 million for next year.

Gatchalian said that a retooling program is also needed to help the displaced workers acquire new skills and prepare them for the emerging sectors in the post pandemic setting as training programs can help boost government expenditure and increase the country's Gross Domestic Product (GDP).

"Many still lack digital skills. We have to provide new skills for low-skilled workers which could help businesses stay competitive," Gatchalian said.

The senator added that the enactment of the Government Financial Institutions Unified Initiatives to Distressed Enterprises for Economic Recovery (GUIDE) bill will expand the loan programs for micro, small, and medium enterprises (MSMEs), which are the primary employers of the country, with a lower cost of borrowings and simplified process of securing a loan.

This will help address the cash flow issues faced by the majority of MSMEs, the reason behind the retrenchment of many workers, the senator said.

# # #

Gatchalian itinutulak ang job-intensive recovery

Hinimok ni Senador Win Gatchalian ang gobyerno na pagsumikapang magbigay ng trabaho sa milyung-milyong walang trabaho ngayon kung saan karamihan sa kanila ay nawalan ng hanapbuhay dahil sa mahigpit na quarantine restrictions. Isinusulong din ni Gatchalian ang pagsasagawa ng retooling programs upang mabigyan sila ng sapat na kakayahan at kaalaman para sa mga trabahong naka disenyo para sa new normal.

"Trabaho, hindi lang basta ayuda, ang dapat ipursige ng pamahalaan para masiguro na maitatawid ng marami nating kababayan ang mga arawang pangangailangan ng pang matagalan," ani Gatchalian.

Sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority (PSA), bumaba sa 3.44 milyon noong Marso mula sa 4.19 milyon noong Pebrero ang bilang ng mga nawalan ng trabaho. Ngunit nagbabala si Gatchalian na maaaring tumaas uli ang unemployment rate sa darating na mga buwan dahil sa pagpapatupad ng pinaigting na health protocols lalo na sa National Capital Region (NCR) plus bubble simula noong Marso 29 hanggang Mayo 15.

Para sa short and medium term, sinabi ni Gatchalian na may anim na libo pang kakailanganing contract tracers sa NCR habang ang mga proyektong pang-imprastraktura ay makapagbibigay ng 1.7 milyon na trabaho ngayong taon at karagdagang 1.5 milyon sa susunod na taon.

Iginiit din ng senador ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga retooling program para maihanda ang mga papasok sa job market sa mga trabahong nangangailangan ng kasanayan para sa new normal, halimbawa ang paggamit ng makabagong teknolohiya. Ang paglulunsad ng mga training program ay makakatulong din sa pagtaas ng gastusin ng gobyerno na makakadagdag sa ating Gross Domestic Product (GDP) o ang kabuuang halaga ng lahat ng produkto at serbisyo at siyang batayan ng lagay ng ekonomiya ng bansa.

"Maraming empleyado ang walang digital skills. Kailangan silang bigyan ng pagkakataon na matuto lalo na yung mga tinatawag na low-skilled dahil mas magiging competitive ang isang negosyo kung may mga kaalaman at kasanayang ganito ang kanilang mga empleyado," paliwanag ni Gatchalian.

Magiging malaking tulong ang pagsasabatas ng panukalang Government Financial Institutions Unified Initiatives to Distressed Enterprises for Economic Recovery o GUIDE dahil palalawakin nito ang mga loan program para sa mga micro, small, and medium enterprises (MSMEs), ang sektor na nagbibigay ng pinakamalaking bilang ng trabaho sa bansa, at tutulungan silang palaguin ang kanilang mga negosyo.

Maaaring punan ng nasabing panukalang batas ang kakulangan sa pinansyal na pangangailangan ng mga MSMEs na nagiging dahilan sa kanilang desisyon na magbawas ng mga empleyado, ani Gatchalian.

# # #

News Latest News Feed