Press Release
June 4, 2021

Poe: Provide free bikes to poorest workers

Sen. Grace Poe urged the government and the private sector to provide bicycles to the most vulnerable and indigent workers, "an available off-the-shelf solution" that would make commuting easier and safer for those who endure long wait and travel aboard crammed public utility vehicles.

"You can move tens of thousands of people next week without having to tunnel underground or build concrete overpasses that will take years to finish," Poe said.

Pre-owned but well-maintained made-in-Japan bikes are currently sold online for P2,500 to P3,000.

"For workers who survive on daily wages, this sum is unaffordable," Poe said.

She urged the government to "bulk-buy" these bikes, using appropriations such as the P1.316 billion for sidewalks, bike lanes, bike-sharing and lending programs under Republic Act 11494, or the Bayanihan to Recover as One Act.

As a form of workers' subsidy, the bike distribution program can be funded out of several pandemic mitigation programs in the national budget, the senator added.

"Kesa pera, pwede kasi ibang klaseng CCT—Cycles for Citizens Transfer—na mas mainam. I received a letter from a grocery worker who said that what they need is a different 4Ps, which he called "a Pedal Project sa Panahon ng Pandemya."

Poe said there are actually warehouses full of imported bikes, which validate official data that the Philippines imported 2.1 million units of bicycles in 2020, double from 1.1 million units in 2019.

"Kung tama ang mga ads na P3,300 ang presyo ng isa, a P100-million allocation can provide mobility to 33,400 workers," she said.

"As we build more bike lanes, let us complement this by fielding more bikes used by workers who are relieved of daily commuting burdens. Ligtas pa, kasi sa mga siksikan na sasakyan, baka seatmate mo si corona," she added.

__________________________________________________________________

[FILIPINO VERSION]

Poe: Provide free bikes to poorest workers

Hinimok ni Sen. Grace Poe ang gobyerno at pribadong sektor na bigyan ng bisikleta ang mga mahihirap na mga manggagawa para mapadali ang kanilang biyahe at hindi na kailangan pang makipagsiksikan sa mga pampublikong sasakyan.

"Sa ganitong paraan, maaari nating mapakilos ang daan-daang libo nating mga kababayan nang hindi kailangang maghintay nang matagal," sabi ni Poe.

Ang mga pre-owned at namintinang gawang Japan na mga bisikleta ay mabibili lang online sa halagang P2,500 hanggang P3,000.

"Para sa mga manggagawang umaasa sa arawang kita, ang halagang ito ay hindi abot-kaya," saad ni Poe.

Hinikayat niya ang pamahalaang bumili ng bulto-bultong mga bisikleta at gamitin ang P1.316 bilyong pondo para sa mga sidewalk, bike lane, bike-sharing at lending program sa ilalim ng Republic Act 11494 o Bayanihan to Recover as One Act.

Bilang subsidiya sa mga manggagawa, ang pamimigay ng bisikleta ay maaaring pondohan mula sa ilang mga pandemic mitigation program sa national budget, sabi ni Poe.

"Kesa pera, pwede kasi ibang klaseng CCT—Cycles for Citizens Transfer—na mas mainam. Nakatanggap ako ng sulat mula sa isang manggagawa na nagsabing ang kailangan nila ay ibang 4Ps, na tinawag niyang "Pedal Project sa Panahon ng Pandemya," lahad ng senadora.

Batay sa datos, ang Pilipinas ay may 2.1 milyon unit ng imported na bisikleta noong 2020, doble ito sa 1.1 milyong unit na naitala noong 2019.

"Kung tama ang mga ad na P3,300 ang presyo ng isa, ang P100-milyong alokasyon ay makapagbibigay mobilidad sa 33,400 na mga manggagawa," ayon kay Poe.

"Habang patuloy tayong naglalagay ng mga bike lane, tapatan natin ito ng pagkakaloob ng mga bisikleta para sa mga mahihirap nating manggagawang nagdurusa sa pagpapalipat-lipat sa mga pampublikong transportasyon. Ligtas pa, kasi sa mga siksikan na sasakyan, baka seatmate mo si corona," dagdag pa ni Poe.

News Latest News Feed