Press Release
June 24, 2021

Poe on PNoy

Sa nagbukas ng pinto ng serbisyo publiko para sa atin, maraming salamat sa iyong legasiya ng pagsisilbi nang buong katapatan at dedikasyon.

Ipinakita sa atin ni PNoy ang kahalagahan ng mabuting kalooban sa isang pinuno: walang pag-iimbot sa kapwa, malinis ang intensyon, at walang pagkagahaman sa kapangyarihan.

Pinapahalagahan namin ang iyong matapat na paglilingkod, PNoy.

News Latest News Feed