Press Release
June 28, 2021

Gatchalian raises concern over impending closure of three Benguet hydro plants

Raising concerns over yellow and red alerts threatening the Luzon grid, Senator Win Gatchalian urged the Department of Energy (DOE) to exercise its mandate to resolve the issues surrounding the impending shutdown of operations of three hydroelectric power plants in Benguet province.

"At a time when there's a threat of yellow and red alerts in the power supply, we have to make sure that all plants are up and running especially now that we're in the middle of a global health crisis," Gatchalian said reacting on reports about the cease-and-desist order (CDO) issued by the National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) in Cordillera to Hedcor Inc.

Hedcor Inc., operator of Labay, Lon-oy and F.L. Singit hydropower plants in Bakun town, Benguet, has been given five days to wind down their operations following the issuance of the CDO last June 22. The order to stop operations stemmed from alleged issues in obtaining consent from indigenous tribes, particularly the Bakun Indigenous Tribes Organization (BITO).

Under the Indigenous People's Rights Act of 1997 (IPRA), project developers can only acquire permits and licenses upon the issuance of the Certification Precondition (CP) by the NCIP which proves consent from the indigenous community where the project will be situated.

"While the issue confronting Hedcor Inc. and the indigenous communities are legal in nature, I implore the NCIP and DOE to work out a possible solution," Gatchalian said.

Naiintindihan ko na may kaakibat na isyung sumasaklaw sa mga karapatan ng mga kababayan nating mga IPs sa usaping ito. Ngunit mabigat din ang usaping kinakaharap sa pagpapasara ng mga plantang ito na isa sa mga pinagkukunan ng suplay ng kuryente ng mga nasasakupang lugar sa halos tatlong dekada na. Sana ay magkaroon ng resolusyon na katanggap-tanggap sa mga kinauukulan sa lalong madaling panahon," the senator added.

# # #

Pagpapasara sa tatlong hydro plants sa Benguet ikinababahala ni Gatchalian

Nagpahayag ng pag-aalala si Senador Win Gatchalian sa napipintong pagpapasara sa tatlong hydroelectric power plants sa Benguet batay sa isang kautusan kaya't minabuti niyang udyukan ang Department of Energy (DOE) na gamitin ang mandato nito para maresolba ang isyu.

"Sa panahon na may mga pagbabanta na malalagay sa yellow at red alerts ang suplay ng kuryente sa Luzon, kailangan nating siguruhin na may sapat tayong bilang ng mga plantang gumagana at maaasahan sa mga susunod na mga araw. Kailangang-kailangan natin ang sapat na suplay ng kuryente sa ganitong panahon na nasa gitna pa rin tayo nag isang pandaigdigang krisis sa kalusugan," ani Gatchalian.

Ang mga pahayag ni Gatchalian ay may kinalaman sa napabalitang pagbibigay ng cease-and-desist order (CDO) ng National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) sa Cordillera sa kumpanyang Hedcor Inc., operator ng Labay, Lon-oy at F.L. Singit hydropower plants sa Bakun, Benguet.

Matapos maisilbi ang CDO noong Martes , June 22, binigyan ang Hedcor Inc. ng limang araw para tapusin na ang kanilang operasyon. Inilabas ang kautusan matapos umanong mabigo ang kumpanya na makuha ang basbas ng Bakun Indigenous Tribes Organization (BITO), bagay na nakasaad sa batas.

Sa ilalim ng Indigenous People's Rights Act of 1997 (IPRA), ang mga project developers ay maaaring makapag proseso ng mga kailangang permits at lisensya para makapag operate kapag nabigyan na sila ng Certification Precondition (CP) ng NCIP. Ito ay nagpapatunay na pinapayagan nila sila ng mga katutubo na mag operate sa kanilang komunidad.

"Ang kinakaharap ng Hedcor Inc. at ng mga pamayanang katutubo ay may kinalaman sa mga ligal na usapin, Nakikiusap ako sa NCIP at DOE na pag-usapan ito upang magawan ng paraan kung paano masosolusyunan," ani Gatchalian.

"Naiintindihan ko na may kaakibat na isyung sumasaklaw sa mga karapatan ng mga kababayan nating IPs sa usaping ito. Ngunit mabigat din ang usaping kinakaharap sa pagpapasara ng mga plantang ito na isa sa mga pinagkukunan ng suplay ng kuryente ng mga nasasakupang lugar sa halos tatlong dekada na. Sana ay magkaroon ng resolusyon na katanggap-tanggap sa mga kinauukulan sa lalong madaling panahon," ayon sa senador.

# # #

News Latest News Feed