Press Release
July 18, 2021

Gatchalian bill seeks jail time vs. unfair debt collection practices

Senator Win Gatchalian warned financial service providers anew, including online lending platforms, against continuing with their abusive debt collection practice, as he vowed to pursue the legislation criminalizing such acts.

"Masyado nang mapangahas ang ibang lending companies na nagsulputan. Hindi sila titigil hangga't walang batas na magpapanagot sa mga maling gawain nila. Umaabot pa sa puntong pamamahiya at paninirang puri ang ginagawa nila sa mga nangutang sa kanila para lang makasingil," he said.

The Securities and Exchange Commission (SEC) has recently shut down the operations of KingABC Lending Corp., the company behind the online lending platforms Pondo Loan, Start Loan, Green Loan, Loan Club, and Familyhan Credit Corp., having been found to have committed unfair debt collection practices, threatening borrowers on social media and various online platforms on made-up legal basis.

"Their liability should not only be administrative as some of the acts committed against the financial consumers already constitute criminal accountability such as infringement of data privacy and cyber harassment just to name a few," the Vice Chairperson of the Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies said.

In Gatchalia's Senate Bill No. 2287 or the proposed "Financial Products and Services Consumer Protection Act", financial service providers are prohibited from employing abusive collective or debt recovery practices and must respect the privacy and protect the data of their clients.

Imprisonment of not less than one year and not more than five years or a fine of up to P2 million or both at the discretion of the court will be slapped against any person who violates the provisions of the bill or any related rules, regulations, orders or instructions issued by the financial regulators.

Financial regulators such as the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), SEC, and Insurance Commission (IC) shall have the authority to impose enforcement actions on their respective supervised financial service providers such as restriction to collect excessive or unreasonable interests, fees, or charges; and imposition of fines, suspension, or penalties for non-compliance with this Act; among others.

A financial regulator, consistent with public interest and the protection of financial consumers, is authorized to institute an independent civil action on behalf of the aggrieved financial consumers, the senator said.

# # #

Parusang kulong para sa mga abusadong kolektor ng utang isinusulong ni Gatchalian

Muling binalaan ni Senador Win Gatchalian ang mga financial service providers, kasama na dito ang online lending platforms, laban sa kanilang mapang-abusong pamamaraan ng pangongolekta ng utang sa atrasadong bayad ng mga kliyente at sinabing itataguyod niya ang pagsasabatas ng parusang pagpapakulong sa ganitong mga gawain.

"Masyado nang mapangahas ang ibang lending companies na nagsulputan. Hindi sila titigil hangga't walang batas na magpapanagot sa mga maling gawain nila. Umaabot pa sa puntong pamamahiya at paninirang puri ang ginagawa nila sa mga nangutang sa kanila para lang makasingil," ani Gatchalian.

Kamakailan lamang ay inutos ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang pagpapasara sa KingABC Lending Corp., ang kumpanya ng mga online lending platforms na Pondo Loan, Start Loan, Green Loan, Loan Club, at Familyhan Credit Corp., dahil sa hindi makatarungang pangongolekta sa mga nagkakautang sa kanila, pagbabanta sa social media, at pananakot na magsasampa ng kaso.

"Hindi lamang administratibo ang dapat na maging pananagutan nila dahil ang mga maling gawain nila laban sa mga onsyumer tulad ng paglabag sa data privacy at cyber harassment ay may karampatang kriminal na parusa," ayon sa Vice Chairperson ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies.

Sa ilalim ng Senate Bill No. 2287 ni Gatchalian o ang panukalang "Financial Products and Services Consumer Protection Act", pinagbabawalan ang mga hindi makatarungang pamamaraan ng pangongolekta ng mga financial service providers sa mga nagkakautang sa kanila at dapat nilang respetuhin ang pagkapribado at mga personal na impormasyon ng kanilang mga kliyente.

Pagkakakulong na hindi bababa sa isang taon at hindi hihigit sa limang taon o multa na aabot sa P2 milyon, o pareho base sa paghuhusga ng korte, ang ipapataw sa sinumang lumabag sa mga probisyon ng panukalang batas ni Gatchalian. Bukod pa ito sa mga parusang ipapataw ng mga financial regulators sa ilalim ng kanilang umiiral na mga regulasyon o panuntunan.

Ang mga financial regulators katulad ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), SEC at Insurance Commission (IC) ay bibigyan ng kapangyarihan na magsagawa ng mga kaukulang hakbang laban sa mga supervised financial service providers katulad ng pagbabawal sa sobrang singil o mataas na interes, fees o charges pati na rin ang pagpapataw ng multa, suspensiyon o iba pang parusa dahil sa hindi pagsunod sa panukalang batas, ayon kay Gatchalian.

# # #

News Latest News Feed