Press Release
September 21, 2021

STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON THE ANNIVERSARY OF THE DECLARATION OF MARTIAL LAW

Kahit pa sa gitna ng pandemya, ating ginugunita ang pagpataw ng diktador ng mapang-abusong Martial Law sa Pilipinas. Ang araw na ito, 49 na taon na ang nakararaan, ang mitsa ng sukdulang paghahari-harian ng rehimen. Ito ang nagbigay-daan sa pananamantala ng kanyang administrasyon sa ating mga kababayan, sa ating ekonomiya, at sa Saligang Batas.

Kaya sa maiksing kasaysayan ng ating demokrasya, hindi natin lubos maisip kung paanong makakalimutan na kaagad ng ilang Pilipino ang matinding pinagdaanan ng ating mga kababayan sa ilalim ng Martial Law.

Ngunit huwag nating kalimutan na ito mismo ang dahilan kung bakit natin itinalaga ang araw na ito. Para sa henerasyong hindi nakaranas ng marahas na Batas Militar, ang Setyembre 21 ay isa sa mga paraan upang mabigyan ng hugis ang mga alaala ng madugong panahon ng Martial Law.

Ang araw na ito ay hindi lamang para sa mga susunod na henerasyon, kundi para rin sa mga nakakalimot sa kasalukuyan.

Kaya naman bukod rin sa pag-alala, makilahok tayo sa pagpapatibay ng ating demokrasya upang hindi na muling maulit ang matinding pagsuway sa ating Saligang Batas.

Ipaglaban natin ang karapatang pantao at panatilihing malaya ang pamamahayag. Patuloy nating labanan ang anumang katiwalian at bantayan ang kaban ng bayan tungo sa mas malusog na buhay at hanapbuhay para sa mga Pilipino.

Ibalik natin ang diwa ng bayanihan at magtiwala lamang sa isa't isa. Sa huli, naninindigan ako na demokrasya, katarungan, at kapayapaan pa rin ang magwawagi.

News Latest News Feed