Press Release
October 15, 2021

Poe on text blasters:

We passed the Free Mobile Disaster Alerts Act or Republic Act 10639 to protect our people through prompt warnings in the event of natural and man-made calamities.

Emergency text alerts can save lives. They must not be used by fraudsters that could endanger the safety of our people.

We expect the investigation of the NTC to be swift but thorough to yield results that would also curb the proliferation of illegal devices used in spreading misinformation.

It is also incumbent for the country's telecommunications companies to explain how the messages were sent in the guise of emergency alerts.

We must safeguard our people against spammers and scammers that could plague the wireless messaging services.


[Filipino translation]

Poe sa text blasters:

Ipinasa natin ang Free Mobile Disaster Alerts Act o Republic Act 10639 upang protektahan ang publiko sa pamamagitan ng maagang babala hinggil sa likas at dulot ng taong mga sakuna.

Ang emergency text alert ay maaaring makapagligtas ng buhay. Hindi ito dapat magamit sa maling paraang makapaglalagay sa panganib sa ating mga kababayan.

Inaasahan natin ang mabilis at mabusising imbestigasyon ng NTC na makasasawata rin sa paglaganap ng mga iligal na kagamitan sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon.

Dapat ring magpaliwanag ang mga telco kung paano naipahatid ang mga mensahe sa pamamagitan ng emergency alerts.

Tungkulin nating pangalagaan ang mga mamamayan laban sa mga spammer at scammer na maaaring makapagdulot ng pinsala gamit ang wireless messaging service.

News Latest News Feed