Press Release
November 5, 2021

More jobs will be generated with govt focus on local agriculture, curbing smuggling: Pangilinan

AS THE Philippine Statistics Authority (PSA) reports an increase in the number of unemployed Filipinos, Senator Francis "Kiko" Pangilinan said more jobs will be generated if government focused on local agriculture, and not simply on importation.

"Kung mas malaki ang budget at suporta ng gobyerno sa agriculture, imbes na sa pag-import lang ng pagkain, mas marami ang mag-i-invest at magtra-trabaho sa agrikultura (If agriculture receives more government budget and support, instead of only importing food, more will invest and work in agriculture)," he said.

"Dapat ding sugpuin ang smuggling dahil pinapatay nito ang kasalukuyang kabuhayan ng ating mga magsasaka at mangingisda (Smuggling should also be checked because it kills the existing livelihood of our farmers and fishers)," he added.

Pangilinan said urgent action is needed to assist farmers and fishers, considered as the country's food security front-liners. He rued that the Bayanihan funds were slow to reach them, if the funds reached them at all.

In a report on the Department of Agriculture's fund utilization in 2020, the Commission on Audit said that P9.8 billion of the agency's P59.81 billion in cash allocation was not used and reverted to the Bureau of Treasury. Another P4.55 billion was not released by the Department of Budget and Management.

"Kung pinagkait natin itong ayuda sa mga magsasaka, na isa sa pinakamahirap ng sektor ng bansa, parang iniwan na rin natin sila sa gitna ng krisis (Depriving our farmers, who are among our poorest sectors, of this badly needed aid is like abandoning them in the middle of a crisis)," Pangilinan said.

The former food security adviser said the rising unemployment rate in the country badly hit workers in the agriculture sector.

The PSA on November 4 reported that the number of unemployed Filipinos swelled to 4.3 million last September, translating to an 8.9 percent unemployment rate.

Pangilinan lamented that the billions allotted to various agencies as part of the Bayanihan 1 and 2 pandemic response appeared to have made little impact on Filipino workers, who remained without source of income.

At least 862,000 job cuts were recorded in the agriculture sector, partly due to bad weather and the end of harvest season.

"Hindi tayo makakabangon kung iiwan natin ang kritikal na sektor na ito (We cannot speak of economic recovery if a critical sector is left behind)," Pangilinan said.

___________________________________________________

Mas maraming trabaho kung focus ang gobyerno sa lokal na agrikultura, pagpigil sa smuggling: Pangilinan

MAS maraming trabaho ang magbubukas kung tututukan ng pamahalaan ang lokal na agrikultura at hindi ang importasyon, ani ni Senador Francis "Kiko" Pangilinan. Ito ang kanyang tugon sa ulat ng Philippine Statistics Authority (PSA) na dumami ang bilang ng mga Pilipinong nawalan ng trabaho.

"Kung mas malaki ang budget at suporta ng gobyerno sa agriculture, imbes na sa pag-import lang ng pagkain, mas marami ang mag-i-invest at magtra-trabaho sa agrikultura," he said.

"Dapat ding sugpuin ang smuggling dahil pinapatay nito ang kasalukuyang kabuhayan ng ating mga magsasaka at mangingisda," he added.

Ayon kay Pangilinan, kailangan ng mga magsasaka at mangingisda ang agarang tulong dahil sila din ay mga front-liners bilang mga food producers ng bansa. Kinalulungkot din niya ang mabagal na pag-abot ng pondo mula sa Bayanihan, kung talaga ngang nakaabot sa kanila ang pondo.

Ayon sa fund utilization report ng Department of Agriculture sa taong 2020, mayroong pang P9.8 billion mula sa P59.81 billion na cash allocation na hindi nagamit at naibalik sa Bureau of Treasury. May P4.55 na bilyon din na hindi nilabas ng Department of Budget and Management.

"Kung pinagkait natin itong ayuda sa mga magsasaka, na isa sa pinakamahirap ng sektor ng bansa, parang iniwan na rin natin sila sa gitna ng krisis," Pangilinan said.

Sabi ng dating kalihim ng food security, tumaas ang bilang ng mga mangagawang nawalang ng trabaho sa sektor ng agrikultura.

Ayon sa ulat ng PSA noong Nobyembre 4, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa 4.3 milyon noong nakaraang Septyembre, ang unemployment rate ay nasa 8.9 porsyento.

Kinalulungkot ni Pangilinan na ang mga bilyong allokasyon sa iba't-ibang ahensya na nakapaloob sa Bayanihan 1 and 2 para sa pagtugon sa pandemya ay tila walang naging epekto sa mga mangagawang Pilipino na nanatiling walang pinagkakakitaan.

Hindi bumaba sa 862,000 ang naitalagang nawalan ng trabaho sa sektor ng agrikultura, dulot din ito ng masamang panahon at katapusan ng pag-aani.

"Hindi tayo makakabangon kung iiwan natin ang kritikal na sektor na ito," ani Pangilinan.

News Latest News Feed