Press Release
January 14, 2022

Gatchalian: Higher statutory rape age to help reinforce prohibition of child marriages

After the signing of Republic Act No. 11596 which criminalizes child marriages, Senator Win Gatchalian said that increasing the statutory rape age will be a crucial next step in safeguarding Filipino children from violence and abuse.

Last year, both houses of Congress ratified the bicameral conference committee report on increasing the statutory rape age from 12 to 16. For Gatchalian, one of the co-authors of the measure, the ban on child marriages and the higher statutory rape age should deter predators from committing what are considered gender-based violence and violation of human rights.

"Kung maisasabatas sa lalong madaling panahon ang pagtaas ng statutory rape age, mas mapapaigting natin ang mga hakbang upang tuluyang masugpo ang mga child marriages sa ating bansa. Ang mga kabataan ay dapat patuloy na nag-aaral at hindi nagpapakasal sa murang edad. Napapanahon nang masugpo natin ang ganitong uri ng pang-aabuso at karahasan," said Gatchalian, chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.

A child marriage is a marriage in which one or both of the spouses are under 18 years old. Under the new law, unlawful acts include the facilitation and solemnization of a child marriage, as well as cohabitation of an adult with a child outside wedlock. According to the United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), the Philippines ranks 12th in the absolute number of child marriages globally.

Because of school closures, service disruptions, and economic hardships caused by the COVID-19 pandemic, UNICEF also warned that 10 million more child marriages may occur worldwide before the end of the decade.

According to the United Nations Population Fund (UNFPA), many adolescent brides are exposed to early and frequently repeated pregnancies and childbirths. The 2017 National Demographic and Health Survey (NDHS) also shows that 26.4% of married women aged 15-19 years old reported experiencing physical, sexual or emotional violence.

Based on the 2019 data from the Philippine Statistics Authority (PSA), two out of three adolescents who got pregnant have partners who are older by 20 years, Commission on Population and Development (POPCOM) Executive Director Juan Antonio Perez III said last year. The POPCOM chief added that this points to a degree of power play and seduction among girls aged 11 and 12.

POPCOM also reported that from 755 in 2000, 2,411 girls considered as very young adolescents aged 10 to 14 gave birth in 2019, an equivalent of seven every day.

# # #

______________________________________________

Gatchalian: Mas mataas na edad sa pagtukoy ng statutory rape makakatulong laban sa child marriages

Mas mataas na edad para sa pagtukoy ng statutory rape. Naniniwala si Senador Win Gatchalian na ang pagsusulong nito o ang pagsasabatas ng Republic Act No. 11596 ay makakatulong upang masugpo ang mga child marriages sa bansa.

Noong nakaraang taon, niratipikahan ng parehong kapulungan ng Kongreso ang bicameral conference committee na itinataas ang statutory rape age sa labing-anim (16) mula sa dating labindalawa (12). Para kay Gatchalian, isa sa mga may akda ng panukalang batas, ang pagbabawal sa mga child marriages at ang mas mataas na edad sa pagtukoy ng statutory rape ay mahalaga sa pagsugpo ng mga itinuturing na gender-based violence at paglabag sa karapatang pantao.

"Kung maisasabatas sa lalong madaling panahon ang pagtaas ng statutory rape age, mas mapapaigting natin ang mga hakbang upang tuluyang masugpo ang mga child marriages sa bansa. Ang mga kabataan ay dapat patuloy na nag-aaral at hindi nagpapakasal sa murang edad. Napapanahon nang masugpo natin ang ganitong uri ng pang-aabuso at karahasan," ani Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.

Ang child marriage ay isang kasal kung saan ang isa o parehong indibidwal ay wala pang labing-walong (18) taong gulang. Sa ilalim ng bagong batas, kabilang sa mga ipinagbabawal ang pagsasaayos o pagtutulak sa isang child marriage, kabilang ang pagsasagawa ng mga ritwal upang bigyan ito ng basbas. Ipinagbabawal din sa batas ang pagsasama sa pagitan ng isang adult o nakatatanda at ng isang menor de edad na hindi pa ikinakasal. Ayon sa United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), ang Pilipinas ang ika-labindalawa (12) sa may pinakamaraming bilang ng child marriages sa buong mundo.

Dahil sa pagsasara ng mga paaralan, pagkaantala ng mga serbisyo, at pinsala sa ekonomiya na dulot ng pandemya, nagbabala ang UNICEF na maaaring umabot ang bilang ng child marriages sa buong mundo sa sampung (10) milyon sa pagwawakas ng dekada.

Ayon sa United Nations Population Fund (UNFPA), marami sa mga batang babaeng ikinakasal sa murang edad ang nakararanas ng maaga at paulit-ulit na pagbubuntis at panganganak. Ayon sa 2017 National Demographic and Health Survey (NDHS), mahigit dalawampu't anim (26.4) na porsyento ng mga ikinasal na babaeng may edad na labing lima (15) hanggang labing-siyam (19) ang nakaranas ng karahasang pisikal, sekswal, at emosyonal.

Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority (PSA) para sa taong 2019, dalawa sa tatlong batang babae ay nabuntis ng mga nakatatanda sa kanila ng humigit-kumulang dalawampung (20) taon. Ito ay kay Commission on Population and Development (POPCOM) Executive Director Juan Antonio Perez III noong nakaraang taon. Dagdag ng opisyal, ipinakikita nito na ang mga batang babaeng may edad na labing-isa (11) hanggang labindalawa (12) ay biktima ng power play at seduction o pang-aakit.

Noong taong 2000, ang bilang ng mga batang may edad na sampu (10) hanggang labing-apat (14) na nanganak ay mahigit pitong-daan (755) lamang. Ngunit ayon sa POPCOM, umabot na ito sa mahigit dalawang libo (2,411) sa taong 2019, katumbas ng pito kada araw.

# # #

News Latest News Feed