Press Release
April 9, 2022

Hontiveros urges public to vote for leaders who stand up to China

VIDEO LINK:
https://drive.google.com/file/d/13oICBdh45eqnfI5GzNFioqCs0Ay6xUMp/view

Senator Risa Hontiveros on Saturday said that voters should elect leaders who can stand up to China, as the country commemorates Araw ng Kagitingan.

"Pinapaalala ng araw na ito ang puso, pawis, at dugo ng mga sundalo at gerilyang Pilipino na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Huwag natin balewalain ang ala-ala nila. Magluklok tayo ng mga lider na mapagtatanggol tayo tulad ng pagtanggol sa atin ng mga sundalo sa Bataan. We must continue to protect and defend our country against those who threaten our peace, freedom, and sovereignty," the senator added.

Hontiveros stressed that China remains the biggest threat to our national security, especially because of her numerous and continuous incursions into Philippine territories in the West Philippine Sea.

"Nitong darating na halalan, dapat ang piliin natin ay mga lider na hindi takot tumindig sa Tsina. Iginigiit din natin na ang pagtindig ay hindi katumbas ang digmaan. Kaya nating lumaban sa Tsina nang hindi gumagamit ng dahas. Our country has some of the best and brightest political and diplomatic minds in the region. They give me confidence that we can put a stop to China's aggression," Hontiveros said.

The reelectionist senator has filed several Senate Resolutions vis-a-vis China's activities in the WPS, such as PSR #369, which demands that China pay the over P200 billion worth of ecological damage to our seas, as well as PSR #509, which seeks to investigate the possible collusion of Filipino entities in the building of artificial islands in the WPS.

The senator also highlighted that protecting our sovereignty also means protecting the wealth and resources of our country, as the WPS alone is reported to contain as much as 130 billion barrels of oil.

"Ang kayamanan sa WPS ay atin lang. Ito ay mga yamang makapagbibigay lakas sa ating ekonomiya para sa healthy buhay at hanapbuhay ng lahat. Kaya sa eleksyon, maghalal tayo ng mga pinunong hindi tayo ibebenta sa Tsina. Huwag natin sayangin ang pagkakataong ito," Hontiveros concluded.


Hontiveros, hinimok ang publiko na iboto ang mga lider na naninindigan laban sa Tsina

Sa paggunita ng Araw ng Kagitingan, pinaalala Senador Risa Hontiveros sa mga botante na dapat pumili sila ng mga pinunong kayang manindigan laban sa Tsina.

"Pinapaalala ng araw na ito ang puso, pawis, at dugo ng mga sundalo at gerilyang Pilipino na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Huwag natin balewalain ang alaala nila. Magluklok tayo ng mga lider na ipagtatanggol tayo tulad ng pagtatanggol sa atin ng mga sundalo sa Bataan. Patuloy nating protektahan at ipagtanggol ang ating bansa laban sa mga nagbabanta sa ating kapayapaan, kalayaan, at soberanya," dagdag pa ng senador.

Binigyang-diin ni Hontiveros na ang Tsina ay nananatiling pinakamalaking banta sa ating pambansang seguridad. Ilang beses na at tuloy-tuloy na pumapasok ito sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea (WPS).

"Nitong darating na halalan, dapat ang piliin natin ay mga lider na hindi takot manindigan laban sa Tsina. Iginigiit din natin na ang pagtindig na ito ay hindi naghahanap ng digmaan. Kaya nating lumaban sa Tsina nang hindi gumagamit ng dahas. Ang ating bansa ay may ilan sa mga pinakamahusay na pulitikal at diplomatikong kaisipan sa rehiyon. Binibigyan nila ako ng kumpiyansa na mapipigilan natin ang agresyon ng Tsina," paliwanag ni Hontiveros.

Naghain ang reelectionist senator ng ilang Senate Resolutions tungkol sa panghihimasok ng Tsina sa WPS, gaya ng Proposed Senate Resolution (PSR) No. 369, na humihiling na bayaran ng Tsina ang mahigit P200 bilyong halaga ng ecological damage sa ating mga dagat. Gayundin ang pakay ng PSR No. 509, na naglalayong imbestigahan ang posibleng sabwatan ng mga Filipino entity sa pagtatayo ng mga artipisyal na isla sa WPS.

Binigyang-diin din ng senador na ang pagprotekta sa ating soberanya ay nangangahulugan din ng pagprotekta sa yaman ng ating bansa, lalo na at ang WPS ay iniulat na naglalaman ng aabot sa 130 bilyong bariles ng langis.

"Ang kayamanan sa WPS ay atin lang. Ito ay mga yamang makapagbibigay lakas sa ating ekonomiya para sa healthy buhay at hanapbuhay ng lahat," sabi ni Hontiveros. "Kaya maghalal tayo ng mga pinunong hindi tayo ibebenta sa Tsina. Huwag natin sayangin ang pagkakataong ito," sabi ni Hontiveros.

News Latest News Feed