Press Release
April 11, 2022

HONTIVEROS REAFFIRMS COMMITMENT TO SUPPORT WORKERS, EYES END OF 'ENDO'

Senator Risa Hontiveros reiterated her commitment to uplift the lives of metalworks industry workers at the recent 7th Philippine Metalworkers' Alliance (PMA) Congress held at Shercon Resort and Ecology Park in Mataas na Kahoy, Batangas.

"Ang atin pong adbokasiya ay tungkol sa 'Healthy Buhay at Hanapbuhay.' Dapat healthy ang katawan, at healthy din tayong nakakapagtrabaho para sa ating mga pamilya, lalo na dito sa metalworks industry," said the reelectionist-senator in her speech.

Hontiveros then discussed some of the measures that she has pushed that would directly affect workers. Among these is the Balik Trabahong Ligtas Bill, which aims to give employees in both the public and private sectors added benefits that include life and health insurance. The senator explained: "Sa ilalim po ng bill, bawat empleyado gaya ninyo, mapa regular, contractual o kahit job order worker, dapat bigyan ng mandatory Philhealth coverage, para may maasahang medical coverage ang trabahador kapag siya ay nagkasakit o naaksidente."

Hontiveros, with the support of workers' groups and unions, has likewise filed the Security of Tenure Bill at the Senate. She emphasized the need to remove the "endo" or "5-5-5" system, which has kept workers in a state of perpetual anxiety over jobs that often do not offer them the benefits that are legally mandated for employees. "It's time for endo or 5-5-5 to end," Hontiveros quipped. "Bigyan natin ng kapanatagan sa kanilang trabaho at kaukulang mga benepisyo ang bawat Pilipino."

The senator revealed that she was also keen on pushing legislation that would benefit not only the metalworks industry, but also other industries as well. "Halimbawa, sinusulong natin ang Domestic Vehicle Procurement Bill, kung saan bibigyang prayoridad ng pamahalaan ang pagbili ng sasakyan na gawang Pinoy," she disclosed. "Sa ganyang paraan, tutulungan natin na bumangon ang ating mga lokal na manufacturer at mga talyer."

Hontiveros acknowledged current conditions that have a negative impact on workers such as the rising cost of fuel and other goods. She assured the workers: "Hindi tayo titigil sa pagkalampag at paghahanap ng solusyon para bumaba na ang presyo ng bilihin at mabawasan na ang problema ng pamilyang Pilipino."

The senator reiterated that pushing legislation that would benefit workers is an essential component of her "Healthy Buhay at Hanapbuhay" advocacy. "Tuloy tuloy ang ating pagsulong sa mga batas para iangat ang kapakanan ng ating manggagawa dito sa metalworks industry, at sa iba pang sektor. Habang ako ay nasa Senado, makakaasa kayo na buhay ang laban para sa kasiguraduhan sa trabaho at ligtas na trabaho para sa mga manggagawa," she said.

#####

 __________________________________________________

HONTIVEROS TODO SUPORTA SA MGA MANGGAGAWA, GUSTONG WAKASAN ANG 'ENDO'

Muling pinagtibay ni Senator Risa Hontiveros ang kanyang pangako na iangat ang buhay ng mga manggagawa sa metalworks industry sa katatapos na 7th Philippine Metalworkers 'Alliance (PMA) Congress na ginanap sa Shercon Resort and Ecology Park sa Mataas na Kahoy, Batangas.

"Ang atin pong adbokasiya ay tungkol sa 'Healthy Buhay at Hanapbuhay.' Dapat healthy ang katawan, at healthy din tayong nakakapagtrabaho para sa ating mga pamilya, lalo na dito sa metalworks industry," pahayag ng senador sa kanyang talumpati.

Tinalakay ni Hontiveros ang ilan sa mga hakbang na kanyang itinutulak na direktang makakaapekto sa mga manggagawa. Kabilang dito ang Balik Trabahong Ligtas Bill, na hangad ay mabigyan ang mga empleyado sa pampubliko at pribadong sektor ng karagdagang benepisyo na kinabibilangan ng life at health insurance. Paliwanag ng senador: "Sa ilalim po ng bill, bawat empleyado gaya ninyo, mapa-regular, contractual, o kahit job order worker, dapat bigyan ng mandatory PhilHealth coverage, para may maasahang medical coverage ang trabahador kapag siya ay nagkasakit o naaksidente."

Si Hontiveros, na suportado ng iba't ibang mga grupo at unyon ng mga manggagawa, ay naghain din ng Security of Tenure Bill sa Senado. Binigyang-diin niya na kailangang alisin ang "endo" o "5-5-5" system, na nagdudulot ng walang hanggang pagkabalisa sa mga manggagawa sa isang estado ng walang hanggang pagkabalisa at napipilitan pa ang mga ito na kumuha ng mga trabahong hindi nagbibigay sa kanila ng mga benepisyo na legal na ipinag-uutos para sa mga empleyado. "Panahon na para matapos ang endo o 5-5-5," ani Hontiveros. "Bigyan natin ng kapanatagan sa kanilang trabaho at kaukulang mga benepisyo ang bawat Pilipino."

Sinabi ng senador na masigasig din siyang nagsusulong ng batas na papakinabangan hindi lamang ng metalworks industry, kundi pati ng iba pang industriya. "Halimbawa, isinusulong natin ang Domestic Vehicle Procurement Bill, kung saan bibigyang tulong ng pamahalaan ang pagbili ng sasakyan na gawang Pinoy," sabi ni Hontiveros. "Sa ganyang paraan, tutulungan natin na bumangon ang ating mga lokal na manufacturer at mga talyer."

Batid ni Hontiveros ang mga kasalukuyang kondisyon na may negatibong epekto sa mga manggagawa tulad ng pagtaas ng halaga ng gasolina at iba pang mga bilihin. Pangako n'ya sa mga manggagawa: "Hindi tayo titigil sa pagkalampag at paghahanap ng solusyon para bumaba na ang presyo ng bilihin at mabawasan ang problema ng pamilyang Pilipino."

Muling iginiit ng senador na ang pagsusulong ng mga batas na magbibigay ng proteksyon sa mga manggagawa ay isang mahalagang bahagi ng kanyang adbokasiyang "Healthy Buhay at Hanapbuhay." "Tuloy-tuloy ang ating pagsulong sa mga batas para iangat ang kapakanan ng ating manggagawa dito sa metalworks industry, at sa iba pang sektor. Habang ako ay nasa Senado, makakaasa kayo na buhay ang laban para sa kasiguraduhan sa trabaho at ligtas na trabaho para sa mga manggagawa," pahayag ni Hontiveros.

###

News Latest News Feed