Press Release
April 25, 2022

Gatchalian wants internet connectivity in all public schools

Senator Win Gatchalian vowed that he will seek to accelerate the installation of reliable internet connection in all the country's public schools.

To achieve this, Gatchalian said he will pursue the enactment of the Satellite-Based Technologies for Internet Connectivity Act of 2021 (Senate Bill No. 2250). The proposed measure will expand access to satellite-based technologies as an alternative solution to ensure universal access to the internet.

Under Gatchalian's measure, organizations from different sectors will be allowed to own and operate satellite-based technology in order to aid and augment their activities. These include government organizations, public and non-profit private institutions, and volunteer organizations engaged in education, health, finance, agriculture, environmental management, climate change management, disaster preparedness and crisis response.

Gatchalian also eyes filing a bill that will accelerate digital transformation in the basic education sector. This is to enhance the information and communications technology (ICT) capacity of the Department of Education (DepEd), digitally streamline and integrate its workflow and processes, and enhance its capacity to deliver quality education.

"Patuloy nating isusulong ang pagkakaroon ng internet sa bawat pampublikong paaralan. Titiyakin din nating handa ang ating mga guro at mga mag-aaral sa mas malawakang paggamit ng teknolohiya pagdating sa pag-aaral at pagtuturo," Gatchalian said.

The re-electionist senator emphasized that developed and developing countries have relied on satellite-based internet technology to provide internet services especially in areas where it is more expensive to roll out wired or mobile networks. To provide internet connectivity through satellite-based technology, an internet service provider (ISP) sends a fiber internet signal to a satellite in space. The satellite dish is connected to the modem of the user, which then connects the user to the Internet.

A paper from The Asia Foundation in 2019 pointed out that 74 percent of public schools remain unconnected to the internet. The 2019 National ICT Household Survey, meanwhile, reveals that 82.3 percent of households do not have access to the internet.

"Naniniwala akong kahit na matapos na ang pandemya, magiging bahagi na ng new normal ang blended learning, kaya naman dapat palawigin natin ang paggamit ng internet upang makapaghatid ng dekalidad na edukasyon," said Gatchalian, Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.


Internet sa lahat ng pampublikong paaralan isinusulong ni Gatchalian

Nanindigan si Senador Win Gatchalian na isusulong niyang pabilisin ang pagkakaroon ng maayos na internet connection sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa bansa.

Upang makamit ito, patuloy na isusulong ni Gatchalian ang pagsasabatas ng kanyang panukalang Satellite-Based Technologies for Internet Connectivity Act of 2021 (Senate Bill No. 2250). Layunin ng panukalang batas na palawigin ang paggamit sa satellite-based technologies bilang alternatibong solusyon sa pagkakaroon ng internet connection sa buong bansa.

Sa ilalim ng panukala ni Gatchalian, ang mga organisasyon mula sa iba't ibang sektor ay papayagang magkaroon at magpatakbo ng satellite-based technology para magamit sa kanilang mga gawain. Kabilang dito ang mga ahensya ng pamahalaan, mga pampubliko at non-profit private institutions, at mga volunteer organizations na may kinalaman sa edukasyon, kalusugan, pinansya, agrikultura, pamamahala ng kapaligiran, pagtugon sa climate change, kahandaan sa sakuna, at pagresponde sa mga krisis.

Balak din ni Gatchalian na maghain ng panukalang batas upang paigtingin ang digital transformation sa basic education sector. Ito ay upang iangat ang kapasidad ng Department of Education (DepEd) sa information and communications technology (ICT), pabilisin at gawing moderno ang mga proseso ng ahensya, at paigtingin ang kakayahan nitong maghatid ng dekalidad na edukasyon.

"Patuloy nating isusulong ang pagkakaroon ng internet sa bawat pampublikong paaralan. Titiyakin din nating handa ang ating mga guro at mga mag-aaral sa mas malawakang paggamit ng teknolohiya pagdating sa pag-aaral at pagtuturo," ani Gatchalian.

Binigyang diin ng mambabatas na ginagamit ng mga developed at developing countries ang satellite-based internet technology upang palawigin ang abot ng internet, lalo na sa mga lugar kung saan itinuturing na magastos ang paglalagay ng wired o mobile networks. Upang magkaroon ng internet gamit ang satellite-based technology, ang internet service provider (ISP) ay nagpapadala ng fiber internet signal sa satellite na nasa kalawakan. Ang satellite dish ay konektado sa modem ng user upang siya ay makagamit ng internet.

Ayon sa isang ulat ng The Asia Foundation noong 2019, 74% ng mga pampublikong paaralan ang hindi pa konektado sa internet. Ayon naman sa 2019 National ICT Household Survey, 82.3% ng mga sambahayan sa bansa ang hindi pa konektado sa internet.

"Naniniwala akong kahit na matapos na ang pandemya, magiging bahagi na ng new normal ang blended learning, kaya naman dapat palawigin natin ang paggamit ng internet upang makapaghatid ng dekalidad na edukasyon," ani Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.

News Latest News Feed