Press Release
July 13, 2022

Poe: Pabilisin at palawakin, serbisyo ng internet

Muling inihain ni Sen. Grace Poe ang panukalang batas na naglalayong pagbutihin ang internet service at access sa buong bansa.

"Naging pangangailangan na ang internet katulad ng kuryente at tubig. Umaasa tayo dito para sa kalusugan, edukasyon, negosyo, pamamahala at marami pang iba," paliwanag ni Poe.

Ang "Better Internet" bill ni Poe ay naglalayong magbigay ng mas mabilis, maaasahan, ligtas at murang serbisyo ng internet. Inaatasan nito ang internet service providers (ISPs) na palawakin ang sakop ng kanilang serbisyo at siguruhin ang minimum at maaasahang bilis ng koneksyon sa internet.

"Dapat mapanatili ng ating service providers ang katanggap-tanggap na bilis ng internet para mapalakas ang koneksyon ng iba't ibang sektor dito at matulungan ang mga tao," saad ni Poe.

"Walang duda, naging importanteng kasangkapan na ang internet para makaraos ang ating mga kababayan sa araw-araw. Kaya mahalagang maabot ng serbisyo nito ang lahat ng Pilipino," giit ni Poe.

Sa ilalim ng panukala, aatasan ng National Telecommunications Commission (NTC) ang mga public telecommunications entities (PTEs) at ISPs na palawakin ang sakop ng kanilang serbisyo sa fixed and mobile internet sa lahat ng mga lugar na hindi pa naseserbisyuhan o mababa ang serbisyo sa loob ng tatlong taon mula maging epektibo ang batas.

Hinihikayat din ang PTEs at ISPs na magbigay ng mas mataas na internet speed at maghatid ng minimum standard ng bilis ng koneksyon sa kanilang mga subscriber.

Wala namang itatalagang minimum internet speed para sa libreng internet service.

Kung maisasabatas, bibigyan ang mga telco at ISPs ng tatlong taon para matiyak nilang hindi bababa sa minimum required download speed ang ihahatid nila sa kanilang mga end-user.

Mandato ng NTC na tiyaking tatalima ang mga service provider sa kinakailangang bilis ng internet, kalidad at pagiging maaasahan nito at iba pang obligasyon.

"Dapat matiyak ng mga PTEs at ISPs ang minimum standard sa koneksyon, resepsyon, tamang presyo at paglalatag ng singilin para maproteksyunan ang karapatan ng mga konsyumer ng internet services," nakasaad sa panukalang batas.

Ang hindi makakasunod sa itinakdang internet service standards ay pagmumultahin ng hindi bababa sa P200,000 at hindi hihigit sa P2 milyon sa bawat paglabag. Kung ang taunang gross income ng isang service provider ay hindi bababa sa P10 milyon, ang multa ay nasa 1 porsyento hanggang 2 porsyento ng taunang gross income.

"Hindi dapat maging isa lamang pagpipilian ang pagkakaroon ng mabilis at murang serbisyo ng internet kung nais nating umangat ang bansa at ating mga mamamayan. Ito ay dapat maging prayoridad," dagdag ni Poe.

Matatandaang hinikayat ni Poe si dating Pangulong Rodrigo Duterte na atasan ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na tanggalin ang lahat ng hadlang at pabilisin ang pag-apruba sa mga konstruksyon ng imprastraktura ng mga telco para mapahusay ang internet access.

Sinuportahan din niya ang pagsasama ng karampatang probisyon sa Bayanihan to Recover as One Act na nagresulta sa mas mabilis na pagtatayo at paglalagay ng connection framework sa bansa.


Poe: Improve internet service

Sen. Grace Poe has refiled her bill seeking to improve internet service and access across the country.

"The internet has become a necessity as indispensable as electricity and water. We rely on it for health, education, business, governance and more," Poe explained.

Her proposed measure titled "Better Internet Act" aims to provide fast, reliable, secure and affordable internet. It seeks to require internet service providers (ISPs) to widen their reach and establish a minimum and consistent internet connection speed.

"Service providers must pick up and maintain an acceptable internet speed to boost connectivity across sectors and empower our people," Poe said.

"Undoubtedly, the internet has become an essential tool to survive and thrive. We should therefore bolster public access to it," she emphasized.

Under the bill, the National Telecommunications Commission (NTC) shall require all public telecommunications entities (PTEs) and ISPs to extend and expand the service coverage of fixed and mobile internet service in all unserved and underserved areas within three years from the effectivity of the measure.

PTEs and ISPs are strongly encouraged to provide a higher internet speed and deliver a minimum standard for connection speed to their subscribers.

There shall be no required minimum internet speed for free internet service.

If passed into law, telcos and ISPs shall have three years to ensure that they provide no lower than the minimum required download speeds to their end-users.

The NTC shall enforce providers' compliance on internet speed, quality and consistency, as well as other coverage obligations to subscribers.

"PTEs and ISPs must meet the minimum standards on connection, reception, just pricing and billing practices to promote and protect the rights of consumers of internet services," the bill explained.

Those who cannot comply with the required internet service standards shall be fined not less than P200,000 and not more than P2,000,000 for each count of violation. If a service provider's yearly gross income is less than P10,000,000, the penalty is 1 percent to 2 percent of its annual gross income.

"Ensuring access to fast and affordable internet connection is not only an option if we want our country and people to be competitive. It should be a priority," Poe said.

It can be recalled that Poe urged then President Duterte to direct all government agencies to remove obstacles to and expedite the approval of telco infrastructure construction to improve internet access. She also backed the inclusion of the necessary provision in the Bayanihan to Recover as One Act that resulted in faster installation of connection framework across the country.

News Latest News Feed