Press Release
August 25, 2022

Gatchalian eyes school buildings with more than four floors to address classroom shortage

To help address the shortage of classrooms nationwide, Senator Win Gatchalian is mulling a bill that will allow school buildings to have more than four floors.

"We're actually studying to file a bill to allow the construction of classrooms in buildings more than four storeys high. There's a regulation that classrooms are only allowed in buildings up to four storeys high because it's very difficult for students to go up more than that," said the Chairman of the Senate Committee on Basic Education.

"But if you can put elevators, if we put other equipment to easily bring students up to the fifth and sixth floors, we can conserve land and we can build more, especially in urban areas," Gatchalian added.

While classrooms in provinces and rural areas would have as few as 20 to 30 learners, Gatchalian pointed to the perennial problem of overcrowded classrooms in urban areas, where one classroom would have as many as 50 to 60 learners.

It is a challenge for the government to build classrooms in urban areas because of the price of land, Gatchalian said. In contrast, land is abundant in rural areas where additional classrooms can be put up, he added.

The shortage of classrooms was emphasized when classes opened for School Year 2022-2023, which marked the return to face-to-face classes for many of the 28.7 million learners enrolled nationwide. All public and private schools are expected to implement face-to-face classes five days a week starting November.

Meanwhile, the Department of Education is eyeing a budget of P86.5 billion for the construction of classrooms for 2023.


School buildings na may higit apat na palapag mungkahi ni Gatchalian laban sa kakulangan ng classrooms

Upang matugunan ang kakulangan ng mga silid-aralan sa buong bansa, pinag-aaralan ni Gatchalian ang paghahain ng panukalang batas na magpapahintulot ng pagpapatayo ng school buildings na may higit apat na palapag.

"Pinag-aaralan natin ang paghahain ng panukalang batas na magpapahintulot ng pagpapatayo ng mga silid-aralan lagpas sa pang apat na palapag ng mga gusali. Meron kasing regulasyon kung saan hanggang pang apat na palapag lamang ang kailangang ipatayong mga silid-aralan upang hindi mahirapang umakyat ang mga mag-aaral sa mga gusaling mas mataas pa," pahayag ng Chairman ng Senate Committee on Basic Education.

"Ngunit kung makakapaglagay tayo ng mga elevator o iba pang mga kagamitan upang iakyat ang mga mag-aaral sa ika-lima o ika-anim na palapag, matutugunan ang problema sa kakulangan ng classrooms lalo na sa mga siyudad," dagdag ni Gatchalian.

Bagama't umaabot lamang sa dalawampu (20) hanggang tatlumpu (30) ang bilang ng mga mag-aaral sa mga probinsya at mga rural areas, tinukoy ni Gatchalian ang matagal nang problema sa urban areas kung saan umaabot sa limampu (50) hanggang animnapu (60) ang bilang ng mga mag-aaral.

Dagdag pa ni Gatchalian, hamon para sa pamahalaan ang pagpapatayo ng mga classrooms sa urban areas dahil masyadong mahal ang lupa. Sa mga rural areas naman, mas marami ang lupang maaaring mapagtayuan ng mga silid-aralan.

Nabigyang-diin ang kakulangan ng mga silid-aralan noong magbukas ang School Year 2022-2023, kung saan nagbalik na sa kanilang mga eskwelahan ang marami sa mahigit dalawampu't walong (28.7) milyong mag-aaral sa bansa. Inaasahang magpapatupad na ang lahat ng mga pampubliko at pribadong mga paaralan ng full face-to-face classes pagdating ng Nobyembre.

Ayon sa Department of Education (DepEd) kakailanganin nila ang mahigit walumpu't anim (86.5) na bilyong piso para sa pagpapatayo ng mga silid-aralan sa taong 2023.

News Latest News Feed